Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Njur- och njurtransplantatbiopsier utförs idag för att ställa diagnoser och kontrollera terapieffekter. Trots att det har blivit säkrare att utföra en sådan biopsi, finns fortfarande risker för allvarliga komplikationer. En undersökning av 1299 biopsier utförda i Sverige visar att unga, smala och kvinnor är patientgrupper som löper större risk för allvarliga komplikationer, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

– Vår förhoppning med att identifiera och kartlägga komplikationer och riskfaktorer för utveckling av biopsikomplikationer var att kunna överföra resultaten i den kliniska vardagen och på så sätt öka patientsäkerheten, säger Björn Peters, som är doktorand på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet och författare till avhandlingen.

Avhandlingen visade att unga (under 45 år), smala (BMI under 26) eller kvinnliga patienter, samt patienter med en njurinflammation (IgA-nefrit) var grupper med högre risk för allvarliga komplikationer i samband med njurbiopsi. Patienter med njurtransplantat som är i riskzonen för att utveckla allvarliga biopsikomplikationer kan identifieras genom ett förhöjt värde av Resistivt Index (vilket är en radiologisk metod för mätning av njurarnas blodflöde).

Svenskt register över risker och komplikationer
För att utforska riskfaktorer och biopsikomplikationer har Björn Peters sedan 2006 byggt upp ett svenskt register över njur- och njurtransplantatbiopsikomplikation. Alla sjukhus i Västsverige (inklusive Skaraborgs sjukhus i Skövde, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Transplantationscentrum i Göteborg, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och Hallands sjukhus i Halmstad) samt Norrlands universitetssjukhus i Umeå har bidragit med data till registret.

Björn Peters är från Tyskland och flyttade till Sverige 2005. Han utbildade sig till både specialist i internmedicin och njurmedicin i Skövde, där han nu är verksam som överläkare på Skaraborgs sjukhus, Njurmedicinkliniken. Efter att ha jobbat några år påbörjade Björn sina doktorandstudier på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Avhandlingen: Clinical and quality aspects of native and transplant kidney biopsies in Sweden

Onsdagen den 28 september 2016 försvarar Björn Peters, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Kliniska och kvalitativa aspekter vid njur- och njurtransplantatbiopsier i Sverige (Engelsk titel: Clinical and quality aspects of native and transplant kidney biopsies in Sweden). Opponent: Professor Ingela Fehrman-Ekholm, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för transplantation, Karolinska Institutet, Stockholm. Huvudhandledare: Professor Bernd Stegmayr. Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal E04, R-1, Norrlands universitetssjukhus.

Kontakta:
Björn Peters, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och Skaraborgs sjukhus, Njurmedicinkliniken, Skövde.
073-386 4973; bjorn.peters@vgregionen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera