Svartrost på vete. Bild: Wikipedia
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nya raser av svampsjukdomen svartrost har blivit ett hot mot odlingen av vete i delar av världen. Idag finns inga kommersiella vetesorter som är resistenta mot dessa raser, men nu finns ett förädlingsmaterial med utmärkta resistensegenskaper hämtade från råg. Om detta handlar en avhandling av Mahbubjon Rahmatov från SLU.

Vete är den viktigaste livsmedelsgrödan i stora delar av världen, och bidrar med en betydande del av människans behov av både protein och energi. Under 20–30 år förekom nästan inga epidemier av svampsjukdomen svartrost och sjukdomen ansågs nästan utrotad. Men, 1999, upptäcktes en ny, mycket aggressiv ras (Ug99) av svartrost i Uganda.

Denna ras, tillsammans med andra nya raser, sprider sig sedan dess, främst i Afrika och Asien, men flera av raserna har också upptäckts i Europa. Dessutom har det utvecklats nya raser av den närbesläktade sjukdomen gulrost som nu angriper vete.

Den 15 april i år gick FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ut med en varning om rostangreppen i vete i Afrika och Asien. I en känslig vetesort kan rostangrepp leda till en avkastningsminskning på 80–100 procent, och FAO:s varning gäller alltså ett hot mot den globala livsmedelsförsörjningen.

Kromosomfragment av råg
Mahbubjon Rahmatov från SLU har nu lagt fram en doktorsavhandling som pekar på en lösning på detta hot – nya resistensgener mot både svart- och gulrost. Resistensen hittades i ett vetematerial som innehåller kromosomfragment av råg, och som utvecklats av förre SLU-professorn Arnulf Märker (1945–2010) under 40 år av traditionell växtförädling.

Mahbubjon Rahmatov har också lyckats överföra en av dessa resistensgener, med resistens mot alla utvärderade raser av svartrost, till en ”normal” vetelinje. Resistensgenen är därmed tillgänglig så att den kan användas i förädling av nya vetesorter som är resistenta mot de nya raserna av svartrost. Han har också tagit fram en markör (ett slags DNA-test) för denna värdefulla gen, vilket gör det möjligt att identifiera de veteplantor som bär på denna resistens.

– Jag hoppas verkligen att min avhandling kan bidra till att det tas fram nya rostresistenta vetesorter som kan bidra till den globala livsmedelsförsörjningen för världens befolkning, säger Mahbubjon Rahmatov.

Berberisbusken allt vanligare
Svartrostangrepp på vete är inget problem i Sverige idag. Om vi får in mer aggressiva

Berberis thunbergii.
Berberis thunbergii.

stammar av denna skadesvamp i landet finns dock alla förutsättningar för allvarliga utbrott, likt dem som förekom fram till 1950-talet. Skälet är att svampens mellanvärd, berberisbusken, blir allt vanligare i jordbrukslandskapet.

Gulrost är ett ökande problem i Sverige. I avhandlingsarbetet identifierades förädlingslinjer som innehåller resistensgener mot alla nu kända raser av gulrost. Hittills har forskarna dock inte kommit så långt i arbetet att denna resistens har kunnat överföras till ”vanliga” vetesorter.

MSc Mahbubjon Rahmatov, institutionen för växtförädling, försvarade sin doktorsavhandling Genetic characterization of novel resistance alleles to stem rust and yellow rust in wheat-alien introgression lines vid SLU i Alnarp den 16 september 2016. Opponent var Dr. Lesley Boyd, National Institute of Agricultural Botany, Cambridge, Storbritannien.

Kontakt:
Mahbubjon Rahmatov
040-41 55 62, makhbubdzhon.rahmatov@slu.se
Eva Johansson (huvudhandledare)
076-128 57 37, Eva.Johansson@slu.se
(för frågor på svenska)

Relaterat pressmeddelande från SLU (november 2012)
Berberisbuskens återkomst kan bli bekymmer för veteodlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera