Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Expertsajter, självhjälpsgrupper och uppsökande arbete på nätet. Med hjälp av digitaliseringen formas framtidens sociala arbete, något som innebär såväl kreativa arbetssätt som nya utmaningar.

– Det är nödvändigt att tänka nytt för att hänga med men det viktigaste är inte att utvecklingen sker snabbt utan snarare genomtänkt, säger Kristian Daneback, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med professor Emma Sorbring från Högskolan Väst är han redaktör för den nyutgivna boken Socialt arbete och internet – att förstå och hantera sociala problem på nya arenor (Liber). Boken belyser de kompletterande möjligheter som finns idag till webbaserad behandling, förebyggande socialt arbete och nya former av stöd och råd.

– Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete har radikalt förändrats i och med internets intåg. Utvecklingen hittills pekar på att en ny dörr har öppnat sig för socialt arbete som innebär fler möjligheter att fånga upp individer i behov av hjälp och stöd.

Möjliggör möten
Därmed inte sagt att internet kan ersätta det traditionella sociala arbetet som sker utanför cyberrymden. Kristian Daneback menar att det traditionella arbetet fortfarande är nödvändigt men att det också krävs olika angreppssätt utifrån att individer har olika preferenser. Utifrån den aspekten kan internet möjliggöra möten som kanske aldrig hade blivit av annars, till exempel för isolerade äldre.

Bokens medförfattare utgår i sina kapitel från aktuell forskning och ger praktisk vägledning i hur man kan förstå och hantera sociala problem på de nya arenor som internet och sociala medier innebär. Frågor som lyfts är till exempel hur man arbetar mot nätmobbning som professionell inom skola och socialtjänst, hur sociala medier påverkar socialtjänstens och polisens arbete och vilka juridiska aspekter som finns på socialt arbete och internet.

Kontaktinformation: Kristian Daneback: kristian.daneback@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera