Tema

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

En ny studie visar att konkurrensen på järnväg mellan SJ och MTR Express har lett till lägre biljettpriser. På sträckan Stockholm–Göteborg har priset minskat med i genomsnitt 13 procent.

– Jag har tittat på vad som har hänt med biljettpriserna efter att MTR Express börjat trafikera sträckan Stockholm–Göteborg. Resultatet är att resenärerna i dag möter lägre priser än före den ökade konkurrensen, säger Andreas Vigren som är doktorand på VTI och Centrum för Transportstudier (CTS).

Antalet kommersiella aktörer på den svenska järnvägsmarknaden är fortfarande ganska begränsat. Trots att det förekommit viss ny trafik under det senaste decenniet har denna haft en begränsad inverkan på konkurrensen. Den nya studien visar däremot att biljettpriserna efter MTR Express, dotterbolag till Hong-Kong-baserade MTR, inträde på marknaden i mars 2015 minskat biljettpriserna. Innan marknadsöppningen i tågbranschen år 2010 hade det statligt ägda SJ monopol på att tillhandahålla kommersiell persontrafik på järnväg.

Störst minskning tio dagar före avgång
Studien visar att resenärerna sedan MTR Express trafikstart mött lägre biljettpriser hos båda operatörerna på sträckan Stockholm–Göteborg. SJ:s genomsnittliga biljettpris har gradvis minskat och hade i juni 2016 sjunkit med 13 procent jämfört med när bolaget var ensam aktör. Den största minskningen har observerats på biljetter som bokas runt tio dagar före avgång, i genomsnitt 14 procent lägre – motsvarande cirka 60 kronor. De priser som analyserats motsvarar det lägsta priset för en vuxen att åka en sträcka vid en given tågavgång.

Ett omfattande prisdatamaterial har samlats in under 18 månader och använts i studien som jämför priser på sex sträckor, både under tiden före och efter den utökade konkurrensen på marknaden. Datamaterialet och studien är för järnvägsmarknaden unika i sin omfattning, både i ett svenskt och internationellt perspektiv och gör det möjligt att dra slutsatser om vilken påverkan marknadsöppningen hittills haft på biljettpriser. Studien visar också på betydelsen av tillgänglig och transparent marknadsdata över faktorer såsom priser och resande för att kunna följa marknadens utveckling och utvärdera reformer.

Priskonkurrens har tidigare rönt stor uppmärksamhet inom flygbranschen men inte inom järnvägstrafiken, trots att den europeiska järnvägsmarknaden genomgått stora reformer, omstrukturering och liberalisering under de senaste decennierna. Sverige är ett av de länder som har gått längst i att avreglera sin marknad för persontrafik på järnväg.

Fotnot. Studien är publicerad som ett working-paper. Hela rapporten finns att ladda ner här: http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2016_018.htm

Kontakt: Andreas Vigren 08-555 770 22

Konkurrens ger lägre pris på tågbiljetter

 lästid ~ 2 min