Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Avfall av tungmetaller som släpps ut i ekosystemet förorenar dricksvatten för miljontals människor och djur världen över. Långvarig exponering kan leda till dödliga sjukdomar som cancer, kallbrand, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Forskning från Högskolan i Skövde visar hur det går att sanera giftiga tungmetaller från jord, vatten och övrig miljö med hjälp av naturligt förekommande jordbakterier.

– Att ta bort tungmetaller från förorenade miljöer har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. En av de möjliga miljövänliga lösningarna på detta problem är att använda mikroorganismer som kan dra till sig tungmetaller från förorenade källor. På så sätt minskar innehållet av föroreningarna till en säker nivå, berättar Aminur.

I forskningen som ligger till grund för sin avhandling har han studerat tre olika bakteriestammar, en är resistent mot arsenik, den andra mot krom och den tredje är resistent mot nickel. Med hjälp av dessa bakterier har Aminur kunnat bevisa att halten av arsenik, krom och nickel i förorenat vatten kraftigt minskat till en säker nivå.

– Resultaten av min studie lyfter fram betydelsen av att de här bakterierna kan sanera giftiga tungmetaller från förorenade källor och på så sätt minska utsläppen av dessa ämnen ut i naturen.

Stoppa förgiftningar av förorenad mjölk
I framtiden kommer Aminur att forska vidare på att isolera och kartlägga nya bakteriestammar som kan användas för att bryta ner eller minska giftiga ämnen i ekosystemet. Konstant utsläpp av giftiga metaller, bland annat arsenik, kadmium, krom, bly och nickel i vatten, utgör allvarliga hot mot naturen och bidrar till miljöförstöring över hela världen.

– Dessa giftiga tungmetaller kan allvarligt påverka människors hälsa, bland annat genom att framkalla cancer samt förorsaka neurologiska och vaskulära sjukdomar. Det praktiska och långsiktiga målet med min forskning är därför att skydda miljontals människor och deras miljö från dödligt avfall som i många fall släpps ut i naturen från till exempel industrier, gruvor, lant- och skogsbruket samt andra mänskliga verksamheter.

– Resultatet av min forskning kommer förhoppningsvis bli mycket betydelsefullt för utvecklingsländerna där fattiga familjer och byar är mest påverkade av förgiftat dricksvatten och föroreningar i marken.

En annan positiv följd av Aminur Rahmans forskning är att den också kan skydda vilda och tama djur från att äta förorenat foder som halm, gräs, grönsaker osv. Det bidrar i sin tur att risken minskar för att människor ska drabbas av svåra förgiftningar genom förorenad mjölk eller förorenat kött.

Avhandlingen: Bioremediation of Toxic Metals for Protecting Human Health and the Ecosystem

Aminur Rahman är från Bangladesh, har en examen i biokemi och molekylärbiologi från Universitetet i Rajshahi, Bangladesh. Från Högskolan i Skövde har han magisterexamen både i molekylärbiologi och i biomedicin. Sedan 2012 är han anställd som doktorand på Högskolan i Skövde, men registrerad på Örebro universitet. Han har bedrivit sin forskning på Högskolan i Skövde vid Institutionen för biovetenskap. Handledare har varit Abul Mandal, professor i molekylärbiologi, Högskolan i Skövde. Bihandledare, Jana Jass, professor, Örebro Universitet. Aminur Rahman disputerar torsdagen den 22 september 2016.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera