Artikel från Lunds universitet

Många unga får idag sina nyheter från annat håll än via det ordinarie nyhetsutbudet. Vad händer med deras verklighetsuppfattning? Och hur ska de kunna göra politiska ställningstaganden? Medievetaren Joanna Doona har forskat om unga människor som följer program där politik och nyheter blandas med komedi och underhållning.

I Sverige har det gjorts studier som visar att andelen nyhetsundvikare växer bland unga människor och i USA visar forskning att många amerikanska ungdomar istället får reda på nyheter via program som blandar politik med underhållning, typ komediprogrammet The Daily Show.

– Många förfasar sig över att unga människor inte tar del av det ordinarie nyhetsutbudet, säger Joanna Doona. Det är mot den bakgrunden jag bestämde mig för att studera vilket intryck program som blandar underhållning och politik gör på ungdomar.

Skämtsamt om politik stimulerar
Joanna Doona har djupintervjuat ett 30-tal unga människor som tar del av det svenska radioprogrammet Tankesmedjan eller den amerikanska showen The Daily Show.

Hennes resultat visar att de här programmen stimulerar det politiska intresset hos ungdomarna.

– På ett lekfullt sätt skapar de ett intresse för de bredare sammanhangen och genom att vara övertydliga ger de en inblick i politisk retorik och i politiska strategier, säger Joanna Doona. De väcker helt enkelt ett politiskt intresse och fyller ett tomrum hos en grupp där de ordinarie nyhetsprogrammen inte når fram.

Joanna Doona punkterar därmed uppfattningen att den skämtsamma och sarkastiska tonen gör att unga människor inte tar politik på allvar.

– Tvärtom, det ironiska tilltalet är ett sätt att engagera, säger hon. Det blir språngbräda till att unga människor fördjupar sig i vad som händer i samhället.

Joanna Doona menar att hennes forskning ger viktig kunskap för Public Service och andra medier när de ska arbeta fram ett programutbud som ska främja samhällsintresserade medborgare.

 Political comedy engagement: Genre work, political identity and cultural citizenship

Kontaktinformationjoanna.doona@kom.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera