Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tystnaden kring assistans för att underlätta funktionshindrades sexualliv behöver brytas. Detta för att personliga assistenter bättre ska kunna hantera svåra situationer och de funktionshindrade ska kunna leva som andra. Idag saknas riktlinjer från Socialstyrelsen för hur personliga assistenter ska agera när assistentanvändare vill ha hjälp att utföra sexuella aktiviteter. Något som skapar osäkerhet hos både assistenter och brukare, visar forskning från Göteborgs universitet.

– Frågor kring sexualitet och personlig assistans präglas av tabu och osäkerhet hos både assistansanvändare och personal, säger Julia Bahner som för sin avhandling i socialt arbete har intervjuat sammanlagt trettiofem personliga assistenter, funktionshindrade samt chefer inom socialvården.

Många personliga assistenter berättar att de har hamnat i situationer där assistentanvändaren velat ha hjälp för att kunna utföra sexuella aktiviteter. Exempelvis hjälp med avklädning för att kunna onanera, eller att få fram sidor med pornografi på internet.

Hur assistenterna hanterar situationerna varierar. Och just detta är ett stort problem, menar Julia Bahner. 

Två lagstiftningar överlappar varandra
– Den tystnad som omgärdar de här frågorna från både myndigheter, chefer och kollegor lämnar assistenten i ett gungfly som hon – assistenter är oftast en kvinna – tvingas navigera i på egen hand. Det är inte professionellt.

Två olika lagstiftningar överlappar varandra vad gäller personlig assistans. Dels arbetsmiljölagen som ska garantera personalen en rimlig och rättssäker arbetsvardag. Dels Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som bland annat säger att assistans ska tillgodose funktionshindrades grundläggande behov och göra det möjligt för dem att leva ett så normalt liv som möjligt.

Överlappningen skapar gråzoner kring vad en assistent kan göra och vad en assistentanvändare kan begära. Speciellt accentuerad blir problematiken när frågorna gäller assistans vid sexuella aktiviteter.

Socialstyrelsen har inte formulerat någon handledning kring detta. Och chefer undviker ofta att diskutera frågan, med hänvisning till att det i lagstiftning och riktlinjer inte uttryckligen står något om assistans vid sexuella aktiviteter.

Undviker prata sexfrågor med sin assistent
– Det finns därmed inte någon gemensam förståelse av vad assistans i samband med sexuell aktivitet egentligen innebär. Och den återkommande frågan om var gränsen går mellan att assistera med och att engagera sig i får inget tydligt svar, säger Julia Bahner.

– Den funktionshindrade kan då dra sig för att med sin personliga assistent diskutera frågor kring sex; vad de skulle vilja ha hjälp med, hur de vill ha sin integritet. Deras sexualitet osynliggörs, fortsätter Julia Bahner.

Danmark har en LSS liknande vår. Trots att inte heller den uttryckligen säger något om assistans vid sexuella aktiviteter har deras socialstyrelse gett ut en handledning. Också Malmö stad har en vägledning, och Förbundet unga rörelsehindrade har gjort en handbok som berör detta.  

– Exemplen finns och en gemensam handlingsplan från Socialstyrelsen skulle både underlätta för funktionshindrade och öka professionaliteten bland de personliga assistenterna. Ett första steg är att börja prata om problemet, säger Julia Bahner

Avhandlingen: Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans.

Kontakt: Julia Bahner, telefon: 031-786 1617, mejl: julia.bahner@socwork.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera