Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Denna sommar har tusentals renar i Sibirien dött av mjältbrand. När klimatet blir varmare frigörs smittämnen som varit infrusna och fästingarna vandrar norrut. Nu får norska forskningssatsningen CLINF ytterligare medel för att höja beredskapen inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar som kan drabba människor och djur när permafrosten smälter.

Den snabba uppvärmningen i norr öppnar till exempel för fästingar som bär med sig farliga smittämnen på sin väg norrut. Uppvärmningen kan även frigöra smittämnen som har legat infrusna i permafrosten, som exempelvis av mjältbrand, när för länge sedan smittade och nedgrävda kadaver tinar och smittämnen förs mot markytan. Detta har skett i Sibirien i sommar då tusentals renar dött och även människor drabbats.

Eftersom många nordliga samhällen baserar ekonomi, kultur och tro på husdjurens och viltets hälsa, så kan hela samhällsstrukturer hotas om och när djurens hälsa påverkas.

– I detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt ingår allt från klimatforskare, ekologer, veterinärer och medicinare, till samhällsforskare, genusforskare och specialister på ursprungsfolk, säger Birgitta Evengård.

– Forskarna återfinns i hela området från Nuuk på Grönland till Jakutsk i östra Sibirien, där de kommer att samarbeta med myndigheter och organisationer på alla nivåer.

Om satsningen:
Nordiska ministerrådets forskningsorganisation NordForsk ger ytterligare 3 miljoner norska kronor till CLINF-projektet. I projektet studeras klimatförändringens effekter på djurs och människors infektionssjukdomar, och dess påverkan på samhällen i norr, från Grönland till östra Sibirien. Tilläggsanslaget ska användas för att utvidga studierna till att omfatta även platser öster om Uralbergen.

CLINF arbetar aktivt utifrån begreppet ÖPPEN vetenskap.

Det nyligen beviljade anslaget på tre miljoner NOK (som blir 7 miljoner NOK tillsammans med rysk finansiering) läggs till tidigare beviljade anslag på 28 miljoner NOK. Sammanlagt ger anslagen projektet en total budget om ungefär 53 miljoner NOK fram till slutet av 2021.

Kontakt:
Birgitta Evengård, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, 070-234 9820; birgitta.evengard@umu.se“>birgitta.evengard@umu.se
Tomas Thierfelder, Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
070-172 0472; tomas.thierfelder@slu.se“>tomas.thierfelder@slu.se
Ann Albihn, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 018-67 43 19; ann.albihn@sva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera