Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En väl fungerande styrelse är inte alltid synonym med en styrelse som skapar de bästa förutsättningarna för utveckling av innovationer i små och medelstora bolag. En aktiv styrelse kan faktiskt hindra utvecklingen, menar innovationsforskaren Daniel Yar Hamidis som undersökt vilken roll ordförandeskapet i styrelsen spelar för ett företags utveckling.

– Min utgångspunkt är att man vet för lite om ordförandens roll i små och medelstora bolag. Det mesta som har sagts om ordförandeskapet berör de stora bolagen, ofta i ett amerikanskt sammanhang, och handlar mycket om de strukturella faktorerna. Det finns med andra ord ett stort behov av att titta på styrelsearbetet ur ett nytt, vetenskapligt perspektiv, säger Daniel Yar Hamidi, vid Högskolan i Halmstad, som disputerat med avhandlingen Governance for Innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms.

Ledarskap är en kritisk aspekt
Avhandlingen visar att ordförandens kunskap, erfarenhet, ledarskap, och beteende spelar en viktig roll för små och medelstora företags utveckling och innovationsgrad. Resultaten ger även praktiska och applicerbara tips och råd för att förbättra och utveckla styrelsearbetet.

– Det är en mycket viktig insikt att en aktiv styrelse och en innovationsdrivande styrelse inte är samma sak., säger Daniel Yar Hamidi. Foto: Joachim Brink
Det är en mycket viktig insikt att en aktiv styrelse och en innovationsdrivande styrelse inte är samma sak., säger Daniel Yar Hamidi. Foto: Joachim Brink

– Det är en mycket viktig insikt att en aktiv styrelse och en innovationsdrivande styrelse inte är samma sak. En aktiv styrelse kan faktiskt hindra utvecklingen. Till exempel krävs det helt andra ingredienser för att skapa en innovationsdrivande styrelse utöver de grundläggande faktorerna för styrelsearbetet, säger Daniel Yar Hamidi.

Lång erfarenhet kan motverka nytänkande
Ett resultat som sticker ut är att en ordförande med lång erfarenhet av en viss bransch omedvetet kan motverka förnyelse i bolagets verksamhet.

– Det kan tyckas motsägelsefullt, men de etablerade sanningar som råder i industrin kan hindra en ordförande att se och vilja pröva nya vägar och möjligheter. Ordföranden med lång branscherfarenhet är inte alltid benägna att ta till sig nytt. Därför är styrelsens sammansättning mycket viktig, och att ordföranden tar vara på alla idéer och lyssnar på alla förslag som kommer upp, fortsätter Daniel Yar Hamidi.

Han vill att avhandlingens resultat ska hjälpa de svenska små och medelstora bolagen att utvecklas genom att öka kunskapen om styrelsernas påverkan.

Ovärderliga diskussioner med praktiker
Till exempel kan resultaten bidra till kunskapsutveckling bland de entreprenöriella företagen genom att tillämpas i utbildningar för ägare, ledamöter, ordförande, och vd:ar.

Vid sida av sin forskning är Daniel Yar Hamidi ordförande för Styrelseakademien Sjuhärad och ledamot i ordföranderådet vid Styrelseakademien Sverige. Han håller utbildningar i effektivt styrelsearbete och utbildar varje år cirka 200 styrelseledamöter. Det har gjort att han har haft tillgång till ett stort nätverk av professionella styrelseledamöter i sin studie.

– Det har inneburit otaliga möjligheter att diskutera mina forskningsresultat med praktiker. Denna feedback har varit ovärderlig och avgörande för avhandlingens resultat och är ett kvitto på att min forskning är relevant för bolagen, säger Daniel Yar Hamidi.

Daniel Yar Hamidi disputerarade med avhandlingen Governance for Innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms 29 augusti 2016.

Kontakt: Daniel Yar Hamidi, tfn 073-361 32 53, daniel.yar@hh.se

Text: Ingrid Ekström

Artikeln var först publicerad på Samspel, forskningsnyheter från Högskolan i Halmstad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera