Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under senare år har den kända granbarkborren fått sällskap av mindre kända bastborrar i större omfattning. En insekt som också den kan orsaka stora skador på granskog. Vid Mittuniversitetet testas och utvecklas nu doftämnen, feromoner, som kan skydda skogen mot de nya bastborrearterna.

År 2011 dödades uppskattningsvis 800 000 m3 träd av barkborrar i Västernorrlands län. Men nio av tio träd var också angripna av den mindre kända dubbelögade bastborren. Under 2015 upptäcktes också stora bastborreangrepp på vindfällda träd vilket ökar risken för angrepp på levande stående träd 2016.

Dubbelögad bastborste, Polygraphus.poligraphus.
Dubbelögad bastborre, Polygraphus poligraphus.

– Bastborrens roll vid utbrott av barkborrar är fortfarande oklar, men de kan samverka med granbarkborren. För att övervinna trädens försvar krävs många insekter och angreppet kan underlättas av att två olika arter angriper. Därför behöver båda arterna uppmärksammas för förebyggande åtgärder och bekämpning, säger Erik Hedenström, professor vid Mittuniversitetet.

Under juli och augusti genomförs flera försök med doftfällor i fält och i laboratoriemiljö vid universitetet. Media är välkomna att följa fältförsöken i skogarna runt Sundsvall – för närmare information kontakta erik.hedenstrom@miun.se.

Juli bra månad för feromonfällor
Det finns tre arter av dubbelögad bastborre i landet (Större dubbelögad bastborre, Nordlig dubbelögad bastborre och Mindre dubbelögad bastborre) och i mellersta Norrland tycks två av dem finnas i större mängder än vad som tidigare varit känt. Under juli månad svärmar de 2-3 millimeter långa insekterna och det är en bra tid att testa effektiva feromoner i kampen mot dem.

– Feromonbeten ska inte bara användas inom forskning, utan också för att kunna skydda utsatta skogar på ett miljövänligt sätt. Med fällorna kan utbredningen av bastborrarna följas eller bekämpas genom att fånga dem i doftfällor, säger Erik Hedenström.

Doftämnena, eller feromonerna, som används är aggregationsferomoner, hanarna producerar dem för att kunna locka till sig fler insekter, både hanar och honor. För granbarkborrar finns sedan tidigare feromon identifierat och ett feromon för nordlig dubbelögad bastborre har nyligen tagits fram av forskargruppen vid Mittuniversitetet. Det har redan resulterat i större fångster av bastborrar.

Kontakt: Erik Hedenström, professor, EkoKemi, Avdelningen för Kemiteknik, Mittuniversitetet, 076-527 91 29, e-post: erik.hedenstrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera