studentparad, en skolklass med studenter vinkar med röda fanor
Studentparad i Helsingborg juni 2005.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bland ungdomar har sociala nätverk stor betydelse för risken att bli arbetslös. Betydelsen av nätverken varierar dock mellan grupper med olika utländsk respektive svensk bakgrund. Skillnaden beror på faktorer som social klass och vilka resurser grupperna har. Det visar en studie från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Det är vilka resurser dina vänner har som är viktigt i första hand, inte vart de råkar komma ifrån eller var deras föräldrar är födda, säger Jens Rydgren som är professor i sociologi vid Stockholms universitet.

Om en ung persons nära vänner är arbetslösa eller inte har samband med om hen själv är arbetslös, och det har även vilket nätverk av yrkesverksamma personer hen har. I studien jämförs tre stora befolkningsgrupper med slumpmässigt valda personer födda 1990 som är boende i Sverige.

En grupp består av personer med bakgrund i Iran, en i före detta Jugoslavien och en med bakgrund i Sverige. Anledningen till att just Iran och före detta Jugoslavien undersöks är att båda är stora grupper i Sverige som har funnits här i generationer.

Social klass mer avgörande än svenskfödda vänner
Att ha ett personligt nätverk med yrkesverksamma innebär en minskad risk för arbetslöshet för alla tre grupperna, men framförallt för dem med iransk bakgrund. Den gruppen har också det starkaste nätverket inom olika yrken. Den ex-jugoslaviska gruppen är välintegrerad i det att de har många vänner med två svenskfödda föräldrar – samtidigt som många av dem bor i socioekonomiskt svaga områden.

– Problemet är att de svenska vännerna är arbetslösa och resursfattiga. Så det hjälper inte deras livschanser. Där handlar det snarare om social klass, säger Jens Rydgren.

Jens Rydgren menar därför att en viktig fråga i sammanhanget är den om integration mellan olika samhällsklasser. Han menar att den frågan ofta glöms bort i den mediala och politiska diskussionen, där integration över de etniska gränserna lyfts fram som en viktig lösning på samhällsfrågor som denna.

Iranska gruppen mer resursstarka än ex-jugoslaverna
För gruppen med iransk bakgrund finns inget samband alls mellan att vara arbetslös själv och att ha arbetslösa vänner, i motsats till gruppen med ex-jugoslavisk bakgrund där sambandet är starkt.

– Det kan hänga ihop med att den iranska gruppen är mer resursstark än vad den med bakgrund i före detta Jugoslavien är. Jag tror att den iranska gruppen mer effektivt kan mobilisera familj och utvidgad släkt, och därigenom hitta jobb, men det behövs mer forskning för att undersöka den teorin på djupet, säger Jens Rydgren.

Studien Social Capital, Friendship Networks and Youth Unemployment in Sweden är en del av forskningsprojektet Lifeincon. Syftet med projektet är att studera betydelsen av socialt kapital och resurser i omgivningen för människors livschanser över tid. Studien är författad av Martin Hällsten, Christofer Edling och Jens Rydgren.

Läs mer om Lifeincon

Kontakt: Jens Rydgren, professor i sociologi, tfn 08-16 31 76, mobil 073-31 27 688, e-post jens.rydgren@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera