Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En helt ny typ av företag växer fram inom byggbranschen vars uppgift är att hålla reda på flöden av material, maskiner och människor. Andreas Ekeskär, doktorand i bygglogistik, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har i sin licentiatavhandling studerat tredjepartslogistiken som visar sig spara både tid och pengar.

När Universitetssjukhuset i Linköping skulle byggas ut valde Region Östergötland att anlita ett företag med huvuduppgift att se till att maskiner och byggmaterial fanns på rätt plats vid rätt tid. Det skulle också ske utan att sjukhusets verksamhet stördes. Inga ambulanser fick hindras, trots att akuten ligger mitt i byggarbetsplatsen.

Tredjepartslogistik, att byggherren lägger ut logistiken på experter på just logistik, är ett relativt nytt fenomen inom byggbranschen. Nya logistikföretag växer fram, men det är också en tjänst som börjar tillhandahållas av exempelvis speditörer. Andreas Ekeskär presenterar inom kort sin licentiatavhandling som handlar om just tredjepartslogistiken. Bland annat följde han första fasen av ny- och utbyggnaden av universitetssjukhuset i Linköping.

– Målen uppfylldes, bygget blev klart i tid och i vissa delar till en lägre kostnad än vad som var budgeterat och med minimala störningar av sjukhusets verksamhet, inga ambulanser hindrades, berättar han.

Mer tid i projektet fick läggas ner på planering, vilket ger positiva effekter för projektet som helhet. Byggbolag och entreprenörer var dock inte helt nöjda till en början.

– De såg bara fakturorna på levererat material till byggarbetsplatsen, men så småningom insåg de att de totala kostnaderna minskade.

Lyft för byggarbetarna
För byggarbetarna som annars ägnar nästan halva sin arbetstid åt att vänta eller flytta material blev det också ett lyft att det material de behövde fanns på plats varje morgon när de anlände till arbetsplatsen.

– Förhoppningsvis ger det också arbetsmiljöfördelar eftersom tredjepartslogistikern som hanterar materialet också har rätt utrustning för att flytta och lyfta tungt material, säger Andreas Ekeskär.

Men tredjepartslogistik är inte hela lösningen på byggbranschens problem att det byggs för lite och att byggkostnaderna skenar.

– Det är ett verktyg som kan fungera bra tillsammans med en annan trend vi sett de senaste åren – partnering. Byggföretag och entreprenörer går samman i strategiska partnerskap som ofta sträcker sig över flera byggprojekt. I partnerskapen hanteras mjuka värden som förtroende och tillit, med en kombination av att man också har en fast hand över försörjningskedjorna kan det vara en väg framåt, säger Andreas Ekeskär.

I partnerskapen är oftast inte heller leverantörerna delaktiga.

– Ett bygge är ett samarbetsprojekt av stora mått och måste ses som ett sådant. Det är viktigt med förtroende och tillit, öppna böcker och delade risker och vinster, men det finns mycket att vinna på att också anlita kompetens inom logistik, säger Andreas Ekeskär.

Forskningen i bygglogistik finansieras till stor del via en donation från L E Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling. En professur i bygglogistik kunde inrättas i slutet av 2009. Målet för donationen var att bygga upp en slagkraftig forskning inom bygglogistik vid Linköpings universitet och forskargruppen inom bygglogistik består i dag av sju personer, varav fem doktorander. Forskningens konkreta mål är att bidra till minskade byggkostnader och effektivisera hållbart byggande.

Kontaktinformation: Andreas Ekeskär andreas.ekeskar@liu.se, Professor Martin Rudberg, martin.rudberg@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera