Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny rapport beskriver kritiska aspekter inom design för fiber-till-fiber återvinning av textilier. En av de viktigaste slutsatser i studien från Mistra Future Fashion och IVL är utmaningarna inte kan uppfyllas på ett enda ställe i den textila värdekedjan. Det krävs ett helhetsperspektiv från textilproduktion till textilavfall.

Intervjuade modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare betonar att den nuvarande situationen inte erbjuder möjligheter att hantera begagnade textilier på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt. Generellt värderar aktörerna aspekter som är anslutna till sin egen kärnverksamhet högst. Sorterare rangordnar marknadsrelaterade aspekter högst, medan textilåtervinnare lyfter materialtillgång och modeföretag fokuserar på teknikrelaterade aspekter.

Skillnaderna visar att varje intressegrupp ser att ansvaret (eller förmågan) att övervinna de största hindren ligger inom andra delar i värdekedjan. Det visar att det finns ett tydligt behov av ökad samordning och utbyte av information över hela värdekedjan.

I rapporten, från Mistra Future Fashion och IVL, presenteras 43 identifierade kritiska aspekter för ökad återvinning, bland dem; användning av blandade textilfibrer i textilprodukter, förekomst av icke-textilmaterial med textilprodukter, kvaliteten på textilfibrer för återvinning, bristande lönsamhet i textil sortering och återvinning, marknadspriser för återvunnet textilfibrer, handelshinder för textilavfall, tillgänglighet av textilåtervinningsteknik, brist på information om innehåll i textilier för återvinning och brist på vägledning om ägande av begagnade textilier/textilavfall.

Naturvårdsverket förväntas presentera en rekommendation om textilavfallshantering för Sverige till regeringen senast den 30 september. Textilavfall kan vara en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi, med ökad insamling av använda textilier för återanvändning och fiber-till-fiber återvinning. Forskningen har genomförts genom intervjuer och där de intervjuade ombads att identifiera kritiska aspekter för ökad fiber-till-fiberåtervinning, som sedan därefter kategoriserats, grupperats och rangordnats. Bland de intervjuade företagen är Boer Group, Filippa K, H&M, Human Bridge, KappAhl, I:CO, Martinsson, Re:newcell, Myrorna och Reloopfashion.

De identifierade kritiska faktorerna ligger till grund för framtida forskning i Mistra Future Fashion, såsom identifiering av ett urval av politiska åtgärder som främjar både återanvändning och fiber-till-fiber återvinning av textilier. Två politiska åtgärder (eller kombinationer av politiska åtgärder) kommer att väljas för konsekvensanalys när det gäller Sverige och den svenska modebranschen.

Läs hela rapporten: Critical aspects in design for fibers-to-fiber recycling of textiles

För mer information:
Maria Elander, IVL, tel +46 10788 66 56, e-post: maria.elander@ivl.se

Sigrid Barnekow, Mistra Future Fashion, tel: +46 703955468, e-post: sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com

 

Om IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Läs mer på www.ivl.se.

Om Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri. Programmet håller unikt ett systemperspektiv och arbetar tvärvetenskapligt i ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners. Programmet finansieras primärt av Mistra och leds av SP. Läs mer på www.mistrafuturefashion.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera