Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Marknaden för droger har förändrats. Köpen görs ofta på internet och det tillkommer ständigt nya preparat – som ofta inte hinner bli narkotikaklassade. Men vad driver människor till att använda preparaten? Den frågan har Christophe Soussan, doktorand på Karlstads universitet, ställt till användarna själva.

För nöjes skull, i syfte att självmedicinera, plugga mer eller lyfta tyngre. Anledningarna till att använda droger är många och motivationen varierar beroende på vilket preparat man använder. Det visar Christophe Soussans undersökning om internetdroger och motivation.

– Generellt kan man säga att människor tar nya droger för nöje och rekreation, men det finns skillnader mellan de olika preparaten, säger han. Exempelvis svarar de som använder hallucinogena droger att de främst tar det i självutforskande och andliga syften, medan de som använder opioider främst gör det för att kunna hantera smärta, känslor eller sömnproblem.

Enkät på internationellt forum
I Christophe Soussans artikel ”The Users of Novel Psychoactive Substances: Online survey about their characteristics, attitudes and motivations” presenteras resultat från den undersökning där användarna själva fick frågan om vilken motivation som driver dem till att använda nya droger

– Vi rekryterade brukare på ett internationellt drogdiskussionsforum, berättar Christophe Soussan. Forskningen intresserar sig för det brukarnära perspektivet och vi fick svar från 619 personer från 42 olika länder.

I enkäten fick deltagarna först ange vilket preparat de använt och sen vad som motiverade dem. Christophe Soussan menar att kunskapen om vilket preparat som grundar sig i vilken motivation är viktig när det kommer till drogpreventivt arbete och skademinimering

– När det finns många nya substanser finns det också många motivationer. För att kunna jobba effektivt måste man vara mer nyanserad än att bara prata om droger generellt – man måste ta reda på varför människor tar droger och börja där.

Läs artikeln här.

Kontaktinformation: Christophe Soussan, e-post: chrisous@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera