Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mer än åtta miljoner kokospalmer har dödats av en bakteriesjukdom som sprider sig snabbt i Mocambique. Några av de biologiska grundförutsättningarna för denna epidemi redovisas nu i en avhandling från SLU av João Bila – som andra infekterade palmarter samt smittbärande insekter.

Kokospalmen är även känd som ”livets träd”, vilket återspeglar de oändliga användningsområdena för trädets olika delar. Kokospalmen är en viktig gröda i Mocambique, och bidrar till inkomster och tryggad livsmedelsförsörjning för miljontals mocambikier.

En nästan hundraprocentig dödlighet har observerats i flera kokosplantager i Mocambique. (Foto: Nils Högberg)

Ett utbrott av bakteriesjukdomen CLYD (coconut lethal yellowing disease) har hittills dödat mer än åtta miljoner kokospalmer i Mocambique, och hotar försörjningen för över 14 procent av landets befolkning. João Bila har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt några av de viktigaste förutsättningarna för att denna växtsjukdom har kunnat sprida sig på detta sätt. Bland annat behöver man veta vilka insektsarter som sprider bakterien från träd till träd, och vilka andra värdväxtarter som bakterien kan utnyttja. Resultaten från dessa första vetenskapliga studier av bakgrunden till epidemin är lovande.

– Jag tror att våra studier har gett oss goda förutsättningar att ta fram en uthållig strategi för bekämpning av denna sjukdom, säger João Bila.

Stor genetisk variation
En undersökning av bakteriestammar som samlades in i olika delar av landet visade att den genetiska variationen bland CLYD-bakterierna är stor i Mocambique, större än vad man sett i något annat afrikanskt land – vilket tidigare inte var känt.

CLYD-bakterien hör till gruppen fytoplasma, och sprids från växt till växt med hjälp av insekter. Den stora genetiska variationen gjorde att forskarna misstänkte att flera insektsarter kan medverka till att bakterien sprids, och att den dessutom kan utnyttja fler arter än kokospalmen som värdväxt. Detta skulle innebära ytterligare utmaningar för skötseln av kokosplantager.

I João Bilas projekt har forskarna identifierat en insektsart, en strit, som tycks sprida CLYD i Mocambique. En annan upptäckt var att andra palmarter, bland annat prydnadspalmer, kan vara alternativa värdväxter för CLYD.

Hållbar plantageförvaltning
– Identifieringen av alternativa värdar och en insekt som sprider sjukdomen är väsentliga upptäckter som behövs i arbetet för en hållbar plantageförvaltning, säger João Bila. Bristande kunskaper inom detta område har gjort att tidigare bekämpningsstrategier har misslyckats.

Avhandlingen visar också att plantageskötseln har betydelse för sjukdomsförekomsten; Hur gamla palmerna är, om det växer andra palmarter på gården, vilken typ av kokospalm som odlas, och om rötterna beskärs, är exempel på faktorer som har betydelse.

– Våra studier har ökat kunskapen om CLYD-epidemiologin i Mocambique, och kan vara till hjälp i utvecklingen av en mer effektiv och hållbar CLYD-strategi, vilket räddar jobb och ger försörjning och hopp för många människor, avslutar João Bila.

Avhandlingen: Coconut lethal yellowing phytoplasma disease in Mozambique

För mer information:
João Bila, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
018-671628, 072-906 31 33, Joao.Bila@slu.se

Frågor på svenska kan besvaras av Nils Högberg, forskare vid samma institution. 018-67 18 75, 073-0575403, nils.hogberg@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera