Tema

Möbelindustrin behöver bättre strategi för återvinning

Spånskiva är ett viktigt material vid möbeltillverkning, men ökad konkurrens om råmaterialet har gjort att tillverkarna behöver hitta nya strategier för att producera bra och prisvärda produkter. En viktig nyckel är återvinning. Det visar forskning från Linnéuniversitetet.

Johann Trischler är verksam inom ämnet skog och träteknik och ingår i Linnéuniversitetets strategiska samarbete med IKEA, The Bridge. Han har undersökt hur man kan undvika att det blir brist på de råmaterial som används för att producera spånskiva.

– Spånskiva har länge varit ett viktigt och prisvärt material för möbelindustrin, men de senaste åren har fler aktörer, så som massa och pappersindustrin och energiåtervinningsindustrin, börjat konkurrera om samma råmaterial. Detta har lett till minskat utbud och högre priser.

Långsiktiga strategier
För att säkerställa en ökad produktion av spånskiva och för att kunna producera möbler som människor har råd med behöver man därför hitta långsiktiga strategier. Johann Trischlers studier visar att den mest lovande lösningen handlar om återvinning – att se över träproduktens hela livscykel och att designa produkterna så att de går att återanvända på nya sätt.

Det är alltså viktigt att möbeltillverkarna börjar planera hur möblerna ska få nytt liv när de tjänstgjort sitt syfte, menar Johann Trischler.

– Möbelindustrin saknar fortfarande en långsiktig plan för återvinning. Inom många andra industrier, till exempel bilindustrin, planerar man redan tidigt i processen hur de olika delarna ska kunna återvinnas. Detta är något som möbelindustrin kan bli bättre på.

Johann Trischler har även tittat på om det går att producera bra och billigt skivmaterial med andra råmaterial än de som traditionellt används. Idag tillverkas spånskiva vanligtvis av barrträd så som gran och tall. Limmet som används innehåller ofta flera icke nedbrytbara ämnen. Det har gjorts försök att tillverka spånskiva med alternativa material – tillexempel andra träslag, halm och biologiskt nedbrytbart lim. Men dessa produkter har fortfarande brister, menar Johann Trischler:

– Dessa skivor har sämre ytegenskaper och är dyrare att producera, i dagsläget är de därför inte ett fullgott alternativ.

Hela studien presenteras i avhandlingen Strategic raw material supply for the particleboard-producing industry in Europe.

Kontaktinformation:
Johann Trischler, ohann.trischler@lnu.se

Ylva Dandanell, programchef för The Bridge. Svarar på frågor som rör Linnéuniversitetets strategiska samarbete med IKEA, ylva.dandanell@lnu.se

Josefin Fägerås, kommunikatör, josefin.fageras@lnu.se

Möbelindustrin behöver bättre strategi för återvinning

 lästid ~ 2 min