Tema

Molekylsamtal avgör immunresponsen

För första gången har forskare lyckats mäta växelverkan mellan två viktiga molekyler i kroppens immunförsvar. Den uppmätta styrkan på denna växelverkan kan avgöra om en immunrespons i kroppen startar eller inte.

Lundaforskare har lyckats mäta växelverkan mellan molekylen CD4 och molekylkomplexet MHC klass II vars bindning till varandra kan avgöra om en immunrespons i kroppen startar eller inte startar. Den uppmätta styrkan på denna växelverkan ökar förståelsen för vad som händer i det inledande skedet då kroppens immunförsvar slår till.

Upptäckten som forskare vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har bidragit till visar att bindningsstyrkan mellan CD4 och MHC klass II ligger på en nivå där vårt immunsystem ska behålla sin känslighet mot främmande ämnen samtidigt som det inte ska reagera mot människans egna celler.

Än så länge rör det sig om grundforskning, men i framtiden kan upptäckten bidra till ökad kunskap om varför vårt immunförsvar inte fungerar vid olika så kallade autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar orsakade av att det mänskliga immunförsvaret attackerar den egna kroppen.

– Våra resultat kan i framtiden bli värdefulla när man ska utveckla nya läkemedel och när diagnoser ställs, främst för att vi har ökat vår allmänna förståelse av immunförsvaret. Våra mätningar har också lagt grunden till att göra liknande mätningar på hur andra viktiga protein växelverkar i kontakten med immunceller, säger Peter Jönsson, fysikalisk kemist vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Undersökningen har han gjort tillsammans med forskare i Oxford och Cambridge. Studierna har gjorts i laboratorier där forskarna dels studerat hur CD4 och MHC klass II interagerar med varandra i lösning, dels hur de i ett modellsystem binder till immunceller.

Artikeln Remarkably low affinity of CD4/peptide-major histocompatibility complex class II protein interactions är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

För mer information:
Peter Jönsson, biträdande universitetslektor, Lunds universitet, kemiska institutionen
+46-46-222 81 63
peter.jonsson@fkem1.lu.se

Molekylsamtal avgör immunresponsen

 lästid ~ 1 min