Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny, mikrometertunn film som kan ge hårda ytskikt för smarta mobiler, läsplattor och fordon har tagits fram av forskare från Linnéuniversitetet och Linköpings universitet. Ett vanligt fönsterglas kan med filmens hjälp bli tre gånger hårdare.

Forskargruppen inom glasteknologi vid Linnéuniversitetet har i samarbete med Linköpings universitet, där utrustningen finns, utvecklat ett helt nytt material. Materialet har formen av så kallade tunna filmer, vilka är mindre än en mikrometer (tusendels millimeter) tjocka.

Kemiskt består filmerna av grundämnena kisel, syre och kväve – för vilka forskning finns rapporterad – och ytterligare ett grundämne: magnesium.

IMG_9467_just
Sharafat Ali visar sitt nya tunna och hårda glas. (Foto: Linnéuniversitetet)

– Det är kombinationen av dessa fyra grundämnen som gör att filmen får intressanta egenskaper, samtidigt som den fortfarande släpper igenom synligt ljus, säger docent Sharafat Ali som är ledare för projektet.

Ger hårdare fönsterglas
Filmen framställs vid mycket lågt tryck och med rena kemikalier, med hjälp av en teknik som kallas magnetronsputtring. Den kan sedan läggas på olika typer av tjockare material. Speciellt intressant i forskningen har varit att lägga filmerna på vanligt fönsterglas. Detta bryter då ljuset betydligt mer och blir framför allt upp till tre gånger hårdare än ett obehandlat fönsterglas. Det nya materialet kommer därför att vara intressant att använda i exempelvis fordon, smarta mobiler och läsplattor.

– Forskningresultaten har nyligen publicerats som en så kallad rapid communication i den vetenskapliga tidskriften Vacuum. Ovanligt nog tog publiceringen mindre än en vecka och utan några korrigeringar av manuskriptet, berättar professor Bo Jonson.

Projektet har letts av docent Sharafat Ali med stöd av professor Bo Jonson, båda vid institutionen för byggd miljö och energiteknik på Linnéuniversitet, i samarbete med bland annat docent Per Eklund och professor Jens Birch vid avdelningen för tunnfilmsfysik på Linköpings universitet. Det är en fortsatt utveckling av forskningen i Sharafat Alis avhandling, som innehöll studier av syntes av glas med ett högt innehåll av kväve, en process som kräver både speciell utrustning och erfarenhet. Forskningen har till stor del finansierats med anslag från stiftelsen ÅForsk.

För mer information:

Professor Bo Jonson, Institutionen för byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet, 070–813 47 11, bo.jonson@lnu.se

Publikationen: ”Novel transparent Mg-Si-O-N thin films with high hardness and refractive index”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera