Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En målsättning för samhällsentreprenörer är att skapa värde för sina kunder och för samhället. Men vilka faktorer och processer påverkar värdeskapandet? I en ny avhandling vid Mittuniversitetet kartläggs hur samhällsentreprenörer skapar kundvärde.

Syftet med avhandlingen är att bidra till kunskap om hur kundvärde skapas utifrån en systemsyn samt till en utveckling inom kvalitetsledning. Resultaten bygger på flera fallstudier inom området samhällsentreprenörskap.

– Avhandlingen ger en övergripande processkarta för det värdeskapande systemet och en förenklad bild av ett komplext fenomen. Tanken är att det bland annat ska kunna användas för att öka förståelsen för hur kundvärde skapas samt vilka faktorer som påverkar kundvärdet, säger Anna Åslund, doktorand i kvalitetsteknik.

Resultaten pekar på att samhällsvärden inom det samhällsentreprenöriella området skapas inom ett system. Det består av det samhällsentreprenöriella initiativets framväxt och utveckling från oidentifierade behov i samhället fram till att värde för kunden kan skapas. Det består också av processer inom fält utanför organisationens gränser, kundvärde som skapas i kundernas sfär och ledarskapets betydelse för värdeskapande.

Det värdeskapande systemet som presenteras omfattar tre områden:

Framväxt och utveckling av samhällsentreprenöriella initiativ. Här visar avhandlingen på viktiga komponenter och aktiviteter kopplade till själva initiativet men också på processer i omgivningen som är viktiga för skapande av kundvärde. Viktiga komponenter är:

  • Oidentifierade behov i samhället
  • Kunskap om kontexten som det samhällsentreprenöriella initiativet växer fram i
  • Ett identifierat behov
  • En idé eller vision om hur behovet ska kunna tillfredsställas
  • En organisation som krävs för att genomföra idén eller visionen och skapa kundvärde.

Viktiga aktiviteter för att kunna nå dessa komponenter är: Att befinna sig i kontexten. Analysera kunskap som samlas in. Att söka en lösning för det behov som identifieras. Att organisera sig och mobilisera resurser som krävs. Att förverkliga

Kundvärdeskapande i kundens sfär. Kundvärde skapas inte bara för den som använder eller köper en produkt eller service. Värde skapas även för de som inte är i direkt kontakt med ett initiativ, dess produkter eller service. Det innebär att kundvärde sprids som vågor i ett komplext system av värdeskapande till kunder bortom de som kommer i kontakt med initiativet och köper eller använder varor och tjänster producerade av initiativet.

Ledarskapets roll i kundvärdeskapande. Ledningens roll har visat sig vara viktig för värdeskapande på ett indirekt sätt genom att ledarna samverkar med omgivningen och initiativet, men även genom att de har kontakt med kunderna. Faktorer och beteenden kopplat till ledarna samt viktiga ledningsprocesser och deras input och output presenteras.

– En slutsats är att det finns mer som påverkar skapande av kundvärde än vad som görs inom ett initiativ och dess huvudprocesser, och det måste beaktas vid skapande av kundvärde. Processer utanför organisationen måste inkluderas och hanteras på samma sätt som processerna inom organisationen, eftersom de är en del i värdeskapandet, säger Anna Åslund.

– Likväl är ledarskapet en viktig del i värdeskapandet trots att det har en indirekt inverkan på kundvärdet som skapas. Samtidigt måste även värden som skapas för kunder som inte kommer i direkt kontakt med initiativet, deras varor och tjänster också tas i beaktande.

Avhandlingen: Taking a system wiew on customer value creation försvaras 2 juni vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Kontakt: Anna Åslund, doktorand i kvalitetsteknik, 010-142 85 13, e-post: anna.aslund@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera