Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Detta för att chefer ska kunna möta Arbetsmiljöverket skärpta krav på en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö. Det bästa är om man tar sig an materialet i grupp.

– De senaste 15 åren har jag fokuserat på hållbart ledarskap och det här är en produkt av det, säger Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, och pekar på kompendiet om drygt 50 sidor som ligger på hennes arbetsbord. Det är framtaget i samarbete med forskarkollegan Andrea Eriksson på KTH.

Materialet ska användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Genom att arbetsplatsen ges rätt förutsättningar kan positiv hälsa stärkas i form av till exempel känsla av sammanhang, engagemang och välbefinnande.

Tillsammans får man ut mest
– Vi har gjort en studie som visar att vårt material får bäst effekter när man träffas en grupp chefer och arbetar med det, men det kan även användas enskilt. Det man investerar i tid får man igen eftersom välmående medarbetare i välfungerande arbetsorganisationer ger vinster för individen, organisationen och för samhället, säger Lotta Dellve.

De olika kapitlen är pedagogiskt upplagda med inledning, teorier och reflektionsövningar. Bland annat kan man läsa om ”Att leda och bygga en hälsosam och hållbar arbetssituation”, ”Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang” och ”Hållbara basstrukturer och verksamhetsutveckling”.

– Chefer, personalvetare och företagshälsovård är väldigt positiva till ett material som är så här brett och som innehåller övningar som går att applicera direkt i verksamheten. Dessutom finns det tillgängligt på nätet, alldeles kostnadsfritt.

Arbetsmaterial: Ett arbetsmaterial för att stödja. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Mer om hållbart ledarskap:
Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig? Seminarium i Almedalen om hållbart ledarskap
Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar

Kontakt: Lotta Dellve, Tfn: 0701-800235, E-post:lotta.dellve@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera