Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hälsofrämjande arbete i skolan bidrar till en bättre skolmiljö som i sin tur främjar hälsa och skolprestationer, visar forskning vid Karlstads universitet.
– Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö, säger Louise Persson som skrivit avhandlingen.

Avhandlingen i folkhälsovetenskap fokuserar på de hälsofrämjande aktiviteter som har genomförts i Karlstads kommuns grundskolor mellan 2006-2012, inom ramen för ett folkhälsoprojekt kallat Skolan förebygger.

De hälsofrämjande aktiviteter som genomförts var utbildningsprogram riktade till lärare i första hand. Kunskaper som lärarna sedan tog med sig in i klassrummen till eleverna i grundskoleålder. Det handlade i huvudsak om ledarskapsutbildning. Övningar för att främja sociala relationer och öka välmående, minska fokus på negativt beteende och stärka det positiva beteende som i slutändan förbättrade klassrumsklimatet och skolmiljön som sådan.

Hur verksamhetscheferna ser på saken
– Hälsofrämjande arbete i skolan kan bidra till att skapa en förbättrad skolmiljö som främjar hälsa och skolprestationer, säger Louise Persson.

Louise Persson forskning bidrar med ny kunskap om verksamhetschefers syn på hälsofrämjande arbete i skolan. Den beskriver hur skoltrivsel och sociala relationer kan förbättras, samt hur barns perspektiv kan beaktas i planering och genomförande av hälsofrämjande arbete.

Studien visar att skolmiljön i Karlstads kommun högstadieskolor förbättrats under den tid folkhälsoprojektet pågått, och att förbättringarna i skolmiljön varit större än i andra värmlandskommuner. I avhandlingen diskuteras även om, och i vilken utsträckning, förbättringarna i skolmiljön i skolorna i Karlstad kan tillskrivas genomförda insatser.

– I framtiden är det också angeläget att agera mer hälsofrämjande i skolan och arbeta för att skapa stödjande miljöer för hälsa, inte minst då forskning visar att det finns ett behov av det, både ur ett barn- och samhällsperspektiv, säger Louise Persson.

För mer information: Louise Persson, doktorand i folkhälsovetenskap vid CFBUPH, Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, på Karlstads universitet, tel 0730 388 918 och 054 700 2135 eller louise.persson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera