Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Livscykelanalys, LCA, kan användas för att skapa mer uthålligt fiske och sjömatsproduktion. Det visar en vetenskaplig studie som publiceras 22 april. Ett internationellt team, lett av SP-forskaren Friederike Ziegler,med deltagare från Sverige, Norge, Danmark. Spanien, Peru och Australien har gjort studien.

Livscykelanalys har etablerats som en utbredd och rekommenderad metod för miljökartläggning av produkter, inklusive globala miljöeffekter.

– I över tio år har LCA tillämpats på sjömatsprodukter, det vill säga fisk och skaldjur. Det har lett till nya insikter om deras miljöpåverkan som nu bör användas för att göra fisket och dess produkter mer uthålliga, säger Friederike Ziegler.

Från fiske till produkt
I studien, som publicerats i den ansedda vetenskapliga tidsskriften inom fiske, Fish and Fisheries, presenteras resultat från LCA-forskning av sjömatsprodukter med särskilt fokus på att utvärdera fiskeriförvaltningen, som har en stor påverkan på miljöpåverkan av produkterna.

– Livscykelanalys kan förhindra att problem flyttas från en typ av miljöpåverkan, eller en aktivititet, till en annan. Även genom att titta på hela kedjan, från fiske till produkt, får man en bättre helhetsbild, förklarar Friederike Ziegler.

Fiskerättig baserad på miljöprestanda
Bränsleanvändningen i fisket har visats vara en nyckelfaktor, eftersom den dominerar många kategorier av miljöpåverkan och ofta är kopplad till biologisk miljöpåverkan. Den är även viktig för fiskets ekonomiska och sociala uthållighet. Därför kan en ingång till ett produktperspektiv i fisket vara att följa upp, och minska, bränsleåtgången i fisket.

– Att fördela fiskrättigheter baserat på miljöprestanda skulle kunna underlätta övergången till ett mer uthålligt fiske. Att ta dessa steg i en öppen dialog mellan fiske, förvaltning, industri, miljöorganisationer och konsumenter skulle leda till stora framsteg.

För mer information: Friederike Ziegler, friederike.ziegler@sp.se, tel 010-516 66 54

Artikel: Expanding the concept of sustainable seafood using Life Cycle Assessment. Fish and Fisheries Källa: Ziegler, F., Hornborg, S., Green, B.S., Eigaard, O.R., Farmery, A., Hammar, L., Hartmann, K., Molander, S., Parker, W.R., Skontorp Hognes, E., Vázquez-Rowe, I. and Smith, A.D.M.

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att kartlägga miljöpåverkan av produkter som är standardiserad av ISO. Den används ofta för att jämföra produkter som fyller samma funktion eller för att hitta förbättringsmöjligheter för en viss produkt. Inom EU håller man just nu på att ta fram ett verktyg för miljökartläggning av produkter (Product Environmental Footprinting), bland annat för sjömat, som baseras på LCA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera