Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Spädbarnsriktad sång engagerar spädbarnet utan att det blir överstimulerat samtidigt som föräldrar lär känna sitt sjuka spädbarn på ett lustfyllt och på ett för spädbarnet anpassat sätt, säger Alexandra Ullsten, musik- och bildterapeut i Karlstad och doktorand vid Örebro universitet som belönats för sitt avhandlingsarbete om interaktiv vaggsång som smärtlindring för nyfödda.

– De flesta föräldrar använder sång i samspelet med sitt spädbarn. Men när spädbarnet är sjukt eller för tidigt fött och vårdas länge på en neonatalavdelning, kan både barn och förälder behöva stöd för att komma igång med sin kommunikation.

Intresset för det här forskningsområdet väcktes för sex år sedan i samband med att neonatalavdelningen vid Centralsjukhuset i Karlstad skickade remiss till landstingets Musik- och bildterapimottagning, där Alexandra Ullsten arbetar. Två för tidigt födda barn med föräldrar, behövde utvecklingsstödjande insatser och psykosocialt stöd.

Neonatal musikterapi i vården
Det blev starten för den neonatala musikterapin i svensk sjukvård och på neonatalavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad, som i dag är det enda sjukhus i Norden där musikterapi nu är etablerad och ingår i det ordinarie neonatala vårdutbudet.

Nu kombinerar hon det arbetet med att doktorera på halvtid i musikvetenskap vid Musikhögskolan på Örebro universitet.

– Här har jag förmånen att få handledning av bland andra professor Mats Eriksson på Institutionen för hälsovetenskaper, som är en av Sveriges ledande forskare inom stress och smärta i nyföddhetsperioden.

Interaktiv vaggsång
Ungefär tio procent av alla barn som föds i Sverige, såväl för tidigt födda som fullgångna, alltså 10 000 per år, behöver vård efter förlossningen. Alexandra Ullstens doktorandprojekt undersöker hur vaggsång fungerar som smärtlindring. Det handlar om interaktivitet och inte om inspelad vaggsång.

– Den spädbarnsriktade vaggsången måste vara lyhörd för och anpassas efter hur spädbarnet reagerar under en smärtsam provtagning. Det är ett spännande och sparsamt utforskat forskningsområde inom musikterapin, både nationellt och internationellt.

Det är Svensk barnsmärtförening och Linde Healthcare, som delar ut stipendiet, som är på 10 000 kronor.

– Det är en stor ära att få detta stipendium och det kommer väl till pass, jag ska använda pengarna till en statistisk analys till artikel två i min avhandling, säger Alexandra Ullsten.

Avhandling: Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.

Kontakt: Alexandra Ullsten, e-post: alexandra.ullsten@liv.se, tel: 0730-238376

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera