Vilka förväntningar har allmänheten på infrastrukturen under och efter katastrofer? Det undersöker SP-forskaren David Lange som leder ett stort europeiskt projekt som handlar om samhällets förmåga att klara kriser och olyckor.

De ekonomiska förlusterna från stora naturkatastrofer som skogsbränder, jordbävningar, orkaner och översvämningar har ökat kraftigt de senaste åren. Det är bakgrunden till EU-projektet IMPROVER, Improved risk evaluation and implementation of resilience concepts to critical infrastructure. Det leds av SP och ett tiotal institut och organisationer från hela Europa medverkar. Projektet mål är att ta fram ny kunskap och strategier som förbättrar samhällets resiliens, motståndskraft, mot katastrofer.

– Med kritisk infrastruktur menar vi tjänster som rör energi, vatten och transport och som är viktiga för hälsa, säkerhet och välbefinnande hos människor, säger David Lange.

I projektet studerar forskarna sådan infrastruktur på en rad områden, bland annat Oslos hamn, dricksvattenförsörjning i Portugal och A4-motorvägen mellan Paris och Strasbourg.

Det är viktigt för forskarna att få kunskap om vad allmänheten har för förväntningar på infrastrukturen under och efter katastrofer. En enkät är ett av verktygen för detta.

– Vi är tacksamma för alla svar vi får in. Enkäten är helt anonym, säger David Lange.

Fotnot: Här finns enkäten.

Mer information:
David Lange, forskare SP, tel 010-516 58 61, david.lange@sp.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera