Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny studie visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en rädsla för att inte lyckas i livet. De unga känner sig stressade över alltifrån att slötid på internet upptar för mycket tid till att de måste leva upp till en viss idealbild. Samtidigt känner de också en växande oro för stora samhällsproblem som miljöförstöring, bostadsbrist och arbetslöshet.

Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet har under många år forskat om barn och unga. Den stress och oro som de unga känner tror Mats Trondman kan kopplas till att ungdomstiden har blivit allt längre. Idag är man närmare 30 innan man lever ett ”vuxet liv”, det vill säga att man är klar med sin utbildning, har ett jobb man är nöjd med, har en bostad och känner att man kan leva ett självständigt vuxet liv.

– Att vara ung innebär att man kan fokusera på sig själv och göra det man tycker är roligt, till exempel resa, träffa kompisar och hänga på sociala medier. Men plötsligt tränger sig vuxenlivets krav på och då börjar man ifrågasätta vad man egentligen gör med sitt liv och vad man borde göra, vilket skapar stress och oro, säger Mats Trondman.

Ungdomars oro bottnar ofta i de frågor som ligger dem närmast menar Mats Trondman.

Idealbild av det perfekta livet
– Man känner att mobilsurfandet upptar för mycket av ens tid och då börjar man fundera på vad man borde göra istället. Då kommer oron för de större frågorna som om man kommer att få ett jobb eller om man kommer att lyckas i livet.

Undersökningen visar också att det finns en idealbild av det ”perfekta livet” som de unga känner att de måste leva upp till. Erika Lundby, lektor i socialt arbete, forskar om ungas konsumtion. Hon har sett att konsumtion spelar en allt större roll i ungas liv när det gäller att visa vem man är och känna grupptillhörighet.

Ny teknik och sociala medier gör att vi ständigt omges av marknadsföring där stort fokus riktas mot barn och unga.

– Varje dag möter vi normer och ideal för hur vi ska vara, vilka produkter vi ska ha och hur vi ska se ut. Detta tillsammans med grupptryck och en vilja att passa in sätter givetvis press på unga, menar Erika Lundby.

Press att hela tiden välja rätt
Att så många ungdomar känner press och oro tror hon även kan kopplas till att vi idag lever i ett samhälle där ett stort ansvar vilar på individen. Redan som ung förväntas man göra de rätta valen i livet.

– Idag finns det mängder av valmöjligheter, vilket kan göra att man känner press att hela tiden välja rätt, det kan vara alltifrån att välja utbildning till att välja ”rätt” träning för att forma sin kropp, till att välja ”rätt” märken på kläderna. Vi bygger idag i hög grad vår identitet kring våra livsval och vår konsumtion, säger Erika Lundby.

Undersökningen visar en rad dilemman som är närvarande i ungas liv: Vad vill jag göra? Vad borde jag göra? Och hur mår jag egentligen? Alla dessa frågor som ungdomarna kämpar med i sin vardag leder till att de upplever stress och oro när de tänker på framtiden.

Kontakt: Erika Lundby, 0762-15 95 34, erika.lundby@lnu.se Mats Trondman, 073 51 57 173 mats.trondman@lnu.se Josefin Fägerås kommunikatör, 0725-28 14 30, josefin.fageras@lnu.se

Studien: Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

SVERIGES UNGDOMAR OM FRAMTIDEN
Undersökningen är utförd av Novus på uppdrag av Linnéuniversitetet. Den utgörs av både en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvantitativa undersökningen baseras på 1003 intervjuer med ungdomar mellan 18 och 25 år. Undersökningen kartlägger ungdomars utmaningar i vardagen och i omvärlden. Det visar sig att unga bär på en oro både för sin egen del och för samhället i stort. De största orosmolnen är miljö/klimat, psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet. När det gäller vilka som kan lösa dessa problem hamnar forskare i topp följt av individen själv och näringslivet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera