Artikel från Göteborgs universitet

Mayaindianerna hade inflytande över de spanska kolonisatörernas religiösa arkitektur. Det visar en avhandling i arkeologi som har jämfört spanska koloniala kyrkor med Mayabostäder på Yucatánhalvön i Mexiko och Belize.

Religionen spelade en viktig roll i den spanska koloniseringen av Yucatánhalvön, en stor del av Mayakulturens kärnområde. Tillsammans med den spanska monarkin hade religionen en stor makt och inflytande i samhället.

− Koloniala kyrkor och kapell representerade makten i form av byggnader och arkitektur som användes för att kontrollera Mayasamhället. Att omvända mayaindianerna till kristendomen var en viktig del i spanjorernas politik och riktlinjer när det gällde kolonialiseringen i Mexiko, säger avhandlingens författare Teobaldo Ramirez Barbosa.

Två olika traditioner skapar någonting nytt
Han har gjort en jämförande analys av tidiga koloniala kyrkor och Mayabostäder på Yucatánhalvön och Belize. Vanligen har kolonialismen tolkats som en ensidig relation där kolonisatören och dennes kultur inte påverkas, utan där den behålls oföränderlig. Teobaldo Ramirez Barbosas analys mellan spanska kyrkor och Mayabostäder avslöjar att den koloniserade hade en påverkan i fråga om arkitetur.

− Mayaindianer har använt samma byggmaterial i sina bostäder sedan den förspanska perioden fram till idag. Mina resultat visar att denna byggtradition med murverk eller stucco, stuckatur, halmtak eller ramadas, samt halvrunda, runda och fyrkantiga husformer är möjliga att observera i vissa typer av spanska kyrkor, säger han.

En av Teobaldo Ramirez Barbosas slutsatser är att detta kan tolkats som hybriditet, det vill säga en kombination av två olika traditioner som skapar någonting nytt.

Påträffade hittills okända bosättningar i Mexiko
Parallellt med analysen av den religiösa arkitekturen och mayabostäder gjorde han tre utforskningar i viken Espíritu Santo, Mexiko. Syftet med undersökningarna var att identifiera platsen Kachambay och dess kyrka Nuestra Señora de la Limpia Concepción som grundades 1621, samt hittills oupptäckta indianska bosättningar eller rancherias, små boplatser som var ett resultat av den koloniala politiken.

Två nya små bosättningar påträffades i norra delen av viken Espiritu Santo, vilka bevisar förekomsten av mänsklig verksamhet i en region som historiskt har ansetts vara obebodd. En av dem kan kopplas direkt till platsen Kachambay.

− Dessa fynd öppnar möjligheten för nya utforskningar i området och hur Mayaindianer anpassade sig genom att fly från den koloniala regimen, säger Teobaldo Ramirez Barbosa.

Kontaktinformation:
Teobaldo Ramirez Barbosa, e-post: teobaldo.ramirez.barbosa@gu.se

Avhandlingens titel: Churches, chapels, and Maya dwellings of Colonial Yucatán and Belize. A Postcolonial Approach. Avhandlingen finns publicerad digitalt. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera