Tema

Att minska flygets klimatpåverkan går långsammare när teknik står i fokus

Forskare har undersökt på vilket sätt den nya ”hypade” tekniken, presenteras av flygindustrin och media, som nyckeln till hållbara flygresor, men som i själva verket vidmakthåller en kultur av icke-ansvar för ökade utsläpp och efterföljande miljöförstöring.

Forskare från Linnéuniversitetet, University of Surrey, NHTV Breda, Nederländerna och University of Otago, Nya Zeeland har undersökt hur ny teknik som till exempel alternativa bränslen, soldrivna-plan och nya konstruktioner av flygplan, presenteras av industrin och media, tillsammans med den efterföljande nivån av framgång i praktiskt tillämpa dessa tekniker. Forskarna hävdar att diskussionen av ny teknik skapar myter om flygning med nollutsläpp, avskärmar flygindustrin från närmare granskning av sin politik för hållbar utveckling.

– Flyget har upplevt en kraftig tillväxt under de senaste 40 åren. År 2050 kommer energianvändningen inom luftfarten att ha tredubblats och flygets energianvändning kommer att stå för 19% av alla transporter, jämfört med 11% under 2006, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

– Detta står i skarp kontrast till löften från industrin att minska utsläppen för flyget genom teknik och strävan mot nollutsläpp för flygning genom, kanske den alltför hypade, utvecklingen av soldrivna-flygplan och vätgasbränsle.

Skapar en form av propaganda
På det sätt den nya tekniken presenteras, skapas ”myter” eller en form av propaganda som förnekar sanningen och leder till att framstegen inom klimatpolitiken för luftfarten avstannat. Användningen av dessa ”teknikmyter” inom industrin och regeringen, lindrar ångesten för att ingenting görs och man pekar på framtida mirakellösningar, som i verkligheten är osannolika.

Forskargruppen har analyserat hur den nya flygtekniken som till exempel soldrivna plan, har lyfts fram av industrin som nyckeln för hållbart flygande. Tekniken presenteras som en möjlig lösning för att undvika de stora utsläppen, men forskning visar samtidigt att det är osannolikt att genomföra ”dygnet-runt” flygningar med soldrivna plan och att de soldrivna planen aldrig kommer att ersätta de bränsledriva kommersiella flygningarna.

Vi har sett tydliga mönster, när det gäller hur man lyfter fram tekniska framsteg som soldrivna- och elektriska flygningar. Genom media har industrin framgångsrikt presenterat dessa tekniker som stora genombrott, som skulle ha positiva följder för flygets framtid och för att uppnå nollutsläpp. I verkligheten är det en retorik som tar rubriker ifrån det faktum att utsläppspolitiken har misslyckas, och industrin pekar ständigt på att det finns en ”bättre framtid precis runt hörnet ”.

Även om dessa uppfinningar är fascinerande ur ett forskningsperspektiv, kommer de inte att fungera som en universallösning för att minska flygets skadliga utsläpp i vår atmosfär, ett utsläpp som dessutom ökar. Industrin kommer alltid att vilja presentera en optimistisk syn på sin roll i denna fråga, men vår forskning har också visat att vissa politiker är delaktiga i att värna om dessa myter, men de måste sluta förlita sig på retorik och börja med att hänvisa till fakta.

Länk till artikelnAre technology myths stalling aviation climate policy?

Kontaktinformation: Stefan Gössling, e-post: stefan.gossling@lnu.se

Att minska flygets klimatpåverkan går långsammare när teknik står i fokus

 lästid ~ 2 min