Tema

Kraftiga mekaniska stötar inte farliga för yrkesförare

Yrkesförare som kör på ojämna underlag kan utsättas för kraftiga mekaniska stötar vilket har befarats resultera i belastningsskador. Forskning visar nu att påkomna stötar i sidled, simulerade i experimentella studier med en specialbyggd skakrigg, hanteras relativt väl av kroppen och inte har någon omedelbar påverkan som kan anses skadlig.

I Sverige finns cirka 100 000 yrkesförare som dagligen utsätts för mekaniska stötar som uppstår i samband med fordonskörning. Flera av dessa förare rapporterar ryggradsbesvär. När fordonet kör över ojämnheter uppstår mekaniska stötar, vilket innebär stora krafter som kroppen måste motstå för att undvika skador. För att föraren ska hålla en stabil ryggrad i sittande position krävs ett samspel mellan muskler och nervsystem.

Forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering har i laboratoriestudier mätt kroppens reaktioner och hållning i en anpassad laborativ miljö med hjälp av en skakrigg. Sammantaget bedömdes de testade mekaniska stötarna inte ha någon omedelbar påverkan på kroppen som kan anses uppnå skadliga nivåer. Mer forskning behövs för att se vad som sker i ett långtidsperspektiv.

Ryggraden förhållandevis stabil
Resultaten visar att ryggraden, i sittande position, är förhållandevis stabil vid mekaniska stötar och att det därmed leder till små rörelsereaktioner i kroppen. Forskarna mätte också muskelaktivitet vid mekaniska stötar med elektromyografi (dvs. registrering av elektriska spänningsförändringar i muskulaturen), vilket också visade låga värden.

– Även om kroppsreaktionerna vid mekaniska stötar var små finns saker som vi rekommenderar att yrkesförare gör i förebyggande syfte, säger Tobias Stenlund, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och författare av avhandlingen.

– Yrkesförare borde undvika uppmärksamhetstörande moment vid körning på ojämnt underlag eftersom oförberedda mekaniska stötar kan ge större rörelsepåverkan i nackryggraden. En annan rekommendation är att träna den sneda bukmuskulaturen eftersom den visar sig vara särskilt aktiv för stabilitet i ryggraden vid mekaniska stötar, fortsätter han.

Studierna visade också att mätning av exakt kroppshållning i ryggraden med hjälp av ett nytt portabelt system med rörelsesensorer är svårt. Däremot kan enklare modeller för beskrivning av kroppshållning dock vara aktuella. Det portabla systemet, som är utvecklat på den medicinsk tekniska forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus, kan också användas för andra typer av ergonomiska riskbedömningar.

– Nästa steg är att genomföra mätningar i förarkupéer för att verifiera de små kroppsreaktionerna vi uppmätte i labbmiljö. Vi planerar också att testa en ny metod för att bedöma kroppens förutsättningar vid långvarigt sittande i fordon, säger Tobias Stenlund.

Tobias Stenlund är från Lövånger. Förutom sina doktorandstudier på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering undervisar Tobias på Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Avhandling: Posturala reaktioner på mekaniska stötar i sittande position- Laboratoriestudier med relevans för riskbedömning och förebyggande av belastningsskador bland förare. (Engelsk titel: Seated postural reactions to mechanical schocks – Laboratory studies with relevance for risk assessment and prevention of musculoskeletal disorders among drivers.) Fakultetsopponent: Professor emeritus Rolf Moe-Nilsen, Institutt for global helse och samfunnsmedicin, Universitetet i Bergen, Bergen. Huvudhandledare: Docent Börje Rehn.

Kontaktinformation:Tobias Stenlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för fysioterapi, Umeå universitet, E-post: tobias.stenlund@umu.se

Kraftiga mekaniska stötar inte farliga för yrkesförare

 lästid ~ 2 min