Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Tidigare forskning visar att det är fördelaktigt för ett företag att ha en entreprenöriell orientering. I sin doktorsavhandling vid Handelshögskolan på Örebro universitet, Entrepreneurial Orientation – Reflections from a contingency perspective – vill Gabriel Linton ge en mer nyanserad bild av sådan orientering.

Gabriel Lintons forskning handlar om hur företag har olika entreprenöriell orientering, som kan beskrivas i tre dimensioner: innovativitet, risktagande och proaktivitet. Detta skiljer sig från forskningen som behandlar personen som en entreprenör.

– Tidigare forskning visar att företag kan få bättre resultat av att vara entreprenöriella. Det finns mycket forskning som särskilt belyser denna positiva bild av entreprenöriell orientering, säger Gabriel Linton. Men det finns även tillfällen då det entreprenöriella inte alltid passar. Det är resurskrävande att vara väldigt entreprenöriell och därför kan företag i vissa situationer vinna på att fokusera mindre på en entreprenöriell orientering.

Anpassning viktig
Avhandlingen pekar på att det är viktigt att flera faktorer passar ihop samtidigt och skapar ett övergripande tema, och då kan en låg entreprenöriell orientering ibland vara en del i en fördelaktig kombination.

– Till exempel, kan fokus vara på effektivitet och tydliga strukturer, då är det inte alltid en fördel med en övergripande entreprenöriell orientering för företaget. Men samtidigt kan företag ha ett övergripande tema där en entreprenöriell orientering passar väldigt bra in, då blir det en viktig framgångsfaktor. Det gäller alltså för företagen att anpassa sin entreprenöriella orientering efter sin situation.

– Jag har också studerat hur de tre underliggande faktorerna förhåller sig till varandra. Tidigare forskning har ofta ”klumpat ihop” innovativitet, risktagande och proaktivitet, men jag argumenterar för en mer nyanserad bild där olika kombinationer passar för olika situationer.

Gabriel Linton menar också att en orsak till att forskningen tidigare inte gett en tydlig bild av vad en entreprenöriell orientering leder till är att man använt ett mätinstrument, som behöver förnyas och utvecklas.

– Man mäter de tre dimensionerna med nio olika frågor, men det är för trubbigt och jag menar att mätmetoden behöver utvecklas.

Nyansera bilden
Politiker framhåller ofta vikten av entreprenörskap men Gabriel Linton menar att bilden av entreprenörskapet behöver nyanseras, både på individnivå och företagsnivå.

– Att bara starta eget för sakens skull ger inte så mycket, det måste också skapa ett mervärde. En nyanserad bild ger politiker möjligheter att satsa på de entreprenöriella aktiviteter, som faktiskt ger resultat och inte enbart tro att allt som är entreprenöriellt leder till förbättringar.

Avhandling: Entrepreneurial orientation: reflections from a contingency perspective

Kontakt: Gabriel Linton, gabriel.linton@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera