Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Små företag kan spara miljoner på elkostnad. Nu går forskarna vid Högskolan i Gävle ut i ett stort projekt för att hjälpa små och medelstora företag i Gävleborgs län att effektivisera sin energianvändning.

Forskarna vid Högskolan ska under drygt två år träffa företag i grupper och bistå dem med att effektivisera energianvändningen. Projekt stöds av Tillväxtverket, Regionförbundet och Högskolan i Gävle.

– Det kan handla om att man ändrar på rutiner för drift av utrusning eller till exempel sänker trycket på tryckluft och tätar läckage – åtgärder som inte kostar någonting. Det kan förstås även handla om nyinvesteringar, säger Patrik Thollander, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle.

En studie gjord på små och medelstora företag i Gävleborg visar att den potentiella besparingen av att göra en energianalys, bedömdes till 30 procent.

Då var 10 procent operativa åtgärder och 20 procent var teknikåtgärder, investeringar i kostnadseffektiv ny teknik.

En forskare i varje nätverk
10 nätverk planeras i regionen och totalt ingår 80 företag. I varje nätverk finns en doktorand/lärare-forskare från Högskolan i Gävle som har hand om nätverket.

Projektet bygger på en modell där små och medelstora industriföretag, tillsammans med en grupp av andra företag, ett kluster, under tre års tid får hjälp med det interna energiledningsarbetet.

– Vi börjar med en energikartläggning och en långsiktig energistrategi utarbetas. Sedan får företagen hjälp av forskare och erfarna energiexperter med implementeringsarbetet.

Projektet startade i somras. Den första nätverksträffen är precis avklarad men det finns fortfarande plats för företag som är intresserade av att delta.

– Vi ser verkligen fram emot att träffa de här företagen och vi kommer inte bara för att lära dem, utan vi tror att vi kan komma att få mycket tillbaka från företagen i form av know-how.

– Vi som forskare jobbar ju med vad som är det bästa valet av teknik. Men vi är sällan eller aldrig med i själva implementeringsprocessen och forskar kring hur detta sker. Det finns knappt något publicerat kring de här frågorna, säger Patrik Thollander.

Aldrig gjorts i Sverige
Svetlana Paramonova, som forskar om industrieffektivisering i svensk industri är en av två doktorander i projektet.

Hon har stora förväntningar på detta med nätverk som arbetar tillsammans med åtgärdsförslag, där åtgärderna också sedan följs upp.
Det har aldrig gjorts i Sverige men erfarenheter från Schweiz och Tyskland visar att det finns ganska stora besparingar att göra för varje deltagande företag.

Mer information:
Patrik Thollander, docent i energisystem vid Högskolan i Gävle
Tel: 073- 388 15 79, E-post: patrik.thollander@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera