Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare vid Linnéuniversitetet har kartlagt hur gräsänder flyttar, rastar och lever. Det visar sig att de äter efter solens nedgång och förflyttar sig i skymning och gryning. När änderna reser söderöver på hösten är väderförhållanden och att följa flocken viktigare än god kroppskondition.

I studien har forskarna tittat på hur ändernas rörelsemönster ser ut i anslutning till Ottenby fågelstation på södra Öland. Det visar sig att änderna helst tillbringar dagarna vid kusten där risken att bli uppäten av rovdjur är liten. På natten söker de sig till vattensamlingar på strandängar eller på det öländska Alvaret. Att änderna nattetid besöker områden så pass lång ifrån kusten är tidigare okänt. Detta betyder att änderna kan spela en avgörande roll för spridning av akvatiska växter och patogener mellan isolerade vatten.

Sjuka änder förflyttar sig i samma mån som friska
Genom att studera rörelsemönster och aktivitet konstaterar forskarna att lågpatogena former av influensa inte verkar påverka gräsänders rörelsebeteenden medan de rastar på Öland. Att änderna förflyttar sig i samma grad, trots att de är smittade med influensa, innebär en ökad risk för spridning av influensavirus jämfört med om sjuka änder skulle hålla sig stilla och isolerade från andra individer. I förlängningen betyder detta att änderna även kan flytta vidare och sprida virus till nya områden längs med flyttvägarna.

Änder lämnar Öland i medvind
Forskarna studerade även vilka faktorer som är avgörande när gräsänder väljer att flytta vidare från en plats till en annan. Flyttfåglar lagrar fett som bränsle och ibland behövs det stora mängder för att flyttningen ska bli framgångsrik. Men förutom lagrade energiresurser finns ett antal andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vädrets makter har selekterat fram fåglar som kan bedöma vilka vädersituationer som är mest gynnsamma för långa flygturer. Medvind är en förutsättning för att klara en lång resa. Men naturens förutsättningar är sällan ideala och ibland uppstår det situationer där individen måste välja mellan två icke optimala alternativ: Flyga i motvind eller flyga med dåligt påfyllda fettdepåer. Änderna väljer oftast det senare.

Att följa gruppen vid flytt viktigare än egen kroppskondition
Med hjälp av datamodeller som kartlägger ringmärkta änders rörelsemönster kunde forskarna konstatera att vädret är den parameter som är mest betydelsefull för när gräsänder väljer att lämna Öland. Gräsänderna föredrar, som väntat, att flytta i medvind. Däremot kunde forskarna inte finna något stöd för att god kroppskondition (kopplat till fettmängd) är ett krav för att flytta vidare. Gräsänder från alla konditionsklasser lämnade Ottenby och fram till senhösten var det individer med uppskattningsvis små fettreserver som flyttade i störst utsträckning. Gräsänders ovilja att avvika från flocken påverkar individuella val och kan säkerligen medföra att individer som inte uppnått optimal fettreserv flyttar tidigare än önskat.

Avhandling:
”Stopover Ecology of Mallards – where, when and how to do what?”

Mer information:
Daniel Bengtsson, daniel.bengtsson@lnu.se, 0480-44 6225
Josefin Fägerås, kommunikatör, josefin.fageras@lnu.se, 0725-28 14 30

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera