Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

VTI:s årliga studie visar att användningen av cykelhjälm ökat till den högsta nivån hittills. På cykelstråken, där flest cyklister observerats, använder 33 procent av cyklisterna hjälm. Störst är användningen i Stockholm och Göteborg.

På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en observationsstudie om cykelhjälmsanvändningen på 21 orter i Sverige. Resultatet visar att den genomsnittliga andelen hjälmanvändare, sett över alla de studerade cyklistkategorierna, har ökat till den hittills högsta nivån. Det skattade värdet är drygt 37 procent för 2015.

– Det är ingen dramatisk ökning, från 37,0 år 2014 till 37,6 år 2015 men det är trots allt en positiv trend som håller i sig. Vi ser en ökning framförallt hos vuxna, däremot en minskning bland yngre barn som cyklar i bostadsområden, säger Jörgen Larsson, VTI.

Positiv trend bland vuxna cyklister
Ökningen år 2015 jämfört med 2014 har varit mest markant för gruppen vuxna som cyklar till/från arbetsplatser.

Barn upp till 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på 74 procent. Barn 6–15 år, som cyklar till/från grundskolan, använder cykelhjälm i mindre omfattning men det är stor skillnad mellan olika åldersgrupper, nära 44 procent på högstadiet och 86 procent på låg- och mellanstadiet.

– Flest cyklister observeras på cykelstråken. Här använder drygt 33 procent av alla cyklister hjälm. Användningen är betydligt större i de största orterna Stockholm och Göteborg än i övriga orter, säger Jörgen Larsson.

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Observationerna genomförs till största delen under de två första veckorna i september. Statistiken för år 2015 bygger på observationer av totalt 65 600 cyklister i de fyra huvudkategorierna:

  • barn upp till 10 år som cyklar på sin fritid i bostadsområden
  • barn 6–15 år som cyklar till/från grundskolor
  • vuxna (≥ 16 år) som cyklar till/från arbetsplatser
  • vuxna (≥ 16 år) respektive barn som cyklar på allmänna cykelstråk.

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2015 – Resultat från VTI:s senaste observationsstudie

Kontakt: Jörgen Larsson 013-20 41 81

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera