Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

SLU kommer att bli en av fyra institutioner i världen som kan erbjuda mycket avancerad rörelsediagnostik av sporthästar. Snart tas första spadtagen till det som ska bli AniLocolab – ett rörelselaboratorium där ny teknik ska mäta och kvantifiera djurs rörelser.ör forskning och kliniska undersökningar av djur. Det handlar i första hand om häst, men även hund och lantbrukets djur kan undersökas där.

– Vi vill kunna erbjuda tävlingsryttare att kontrollera sina hästar genom ett särskilt protokoll där hästarna rids inom respektive disciplin samtidigt som vi mäter deras rörelser. För tränare och ryttare är det viktigt att få svar på om hästens träning är anpassad efter individens förmåga.

– Det ger också möjlighet att på ett objektivt sätt följa hästens utveckling och hur den svarar på träning. Tekniken kan fånga upp små asymmetrier i hästens rörelsemönster såväl rakt fram som på volt, som knappt är möjliga att se med blotta ögat, säger Lars Roepstorff, professor i husdjurens funktionella anatomi vid SLU, och ansvarig för utvecklingen av rörelselaboratoriet för forskning och kliniska undersökningar av djur.

Visionen är att skapa en verksamhet som både möjliggör avancerad forskning kring djurs rörelsemekanik och samtidigt erbjuder en unik kontroll av tävlingshästars hälsostatus.

Bra hjälp vid hältutredningar
– Det är fantastiskt att vi kan sätta igång uppbyggnaden av en verksamhet som kommer att kunna resultera i bra forskning och dessutom bli ett viktigt hjälpmedel vid bland annat hältutredningar av häst. Det här har vi längtat efter länge.

Olika typer av hältor är de i särklass vanligaste skadorna hos dagens sporthästar, och utgör cirka 60–70 procent av kostnaderna för veterinärvård. Lars Roepstorff är övertygad om att det blivande rörelselaboratoriet vid SLU kommer att gynna hästarnas välfärd genom att man objektivt kan mäta om hästen är halt eller inte.

– Utrustningen som vi använder ställer inga diagnoser, men den ger oss bättre glasögon och blir därmed ett viktigt hjälpmedel i det kliniska arbetet.

SLU kommer i och med detta att bli en av fyra institutioner i världen som kan erbjuda mycket avancerad rörelsediagnostik av sporthästar. Motsvarande utrustning installeras samtidigt i Zürich (Schweiz), Utrecht (Holland) och Lusche (Tyskland).

Skiss över rörelsediagnostikanläggningen.
Skiss över rörelsediagnostikanläggningen.

Rörelsemekanikforskarna vid SLU har redan i dag samarbete med dessa institutioner när det gäller flera forskningsprojekt, men nu kommer tekniken vid SLU även att kunna användas för halta hästar som kommer till UDS (Universitetsdjursjukhusets) hästklinik i Uppsala.

Rätt doserade travbanor
Rörelselaboratoriet kommer att utnyttjas av ett flertal forskargrupper inom SLU från framför allt den veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakulteten.

Lars Roepstorff är mycket nöjd med att verksamheten nu får en rejäl skjuts framåt. SLU:s ledning har nyligen har anslagit 5,1 miljoner kronor för forskningsinfrastruktur som ska ge förutsättning för världsledande forskning. Och anslaget räcker till att bygga upp den första etappen av SLU Animal Locomotion Laboratory (AniLocolab).

SLU har en lång tradition när det gäller forskning inom rörelsemekanik hos häst. De studier som gjordes i slutet på 1970-talet, bland annat av veterinärerna Ingvar Fredricson, Stig Drevemo och Göran Dalin, resulterade i att alla travbanor doserades i kurvorna för att minska slitaget på travhästarnas ben.

Lars Roepstorff tror att SLU åter kan hamna i rampljuset bland världens forskare inom rörelsemekanik.

För mer information: Professor Lars Roepstorff, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU, tel 0705-423143 lars.roepstorff@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera