Tema

Lovande rön om blodfettsänkande signalprotein

Forskning kring det blodfettsänkande proteinet FGF21 visar hur det omfördelar fettsyror via två distinkta mekanismer. Upptäckten kan komma att leda till bättre läkemedel mot typ 2 diabetes och andra fetmarelaterade sjukdomar. Studie finns publicerad i tidskriften Cell Metabolism.

– Proteinet FGF21 är ett spännande läkemedelsmål för behandling av kardiovaskulära sjukdomar och typ 2 diabetes. Den här studien är ett genombrott för att bättre förstå mekanismerna hos proteinet, säger Stefan K. Nilsson, som är forskare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet och som deltagit i studien som gästforskare vid University Medical Center i Hamburg.

Forskningsresultaten, som publiceras i tidskriften Cell Metabolism, visar att en del av fettsyrornas omfördelning förklaras av det fettspjälkande enzymet lipoproteinlipas.

– Lipoproteinlipas har varit av forskningsintresse här i Umeå i 50 år, vilket gör det särskilt roligt att få ha bidragit till den här studien, säger Stefan K. Nilsson. Min gästforskarvistelse i Hamburg är bara början på ett varaktigt samarbete med en av världens starkaste forskningsgrupper inom cellulär fettransport. Det kommer så klart att gynna framtida studier kring blodfetter här vid Umeå universitet.

Hoppas på nya läkemedel mot övervikt
Studien har utförts vid University Medical Center i Hamburg i samarbete med läkemedelsbolaget Pfizer. Förhoppningen är att forskningen i framtiden ska leda till nya läkemedel. Genom att stimulera proteinets blodfettsreglerande mekanismer skulle ett sådant läkemedel kunna förbättra överviktstillstånd och minska dess kliniska manifestationer såsom kardiovaskulära sjukdomar och typ 2 diabetes.

Forskarna undersökt vilka mekanismer som gör att proteinet FGF21 sänker halten av blodfetter. Resultaten visar att FGF21 minskar frisättningen av fria fettsyror från fettvävnaden, vilket i sin tur leder till att levern producerar mindre blodfetter. De sänkta halterna av blodfetter beror också på att FGF21 aktiverar enzymet lipoproteinlipas, som finns i kroppens fett- och muskelvävnader. En ökad lipoproteinlipas-aktivitet leder till snabbare spjälkning och upptag av blodfetterna.

Studien visar också att FGF21 förändrade det metabola mönstret hos diabetiska möss och ökade deras förbränning av överskottsenergi.

Artikel: FGF21 Lowers Plasma Triglycerides by Accelerating Lipoprotein Catabolism in White and Brown Adipose Tissues. Cell Metabolism. Författare: Christian Schlein, Saswata Talukdar, Markus Heine, Alexander W. Fischer, Lucia M. Krott, Stefan K. Nilsson, Martin B. Brenner, Joerg Heeren, and Ludger Scheja. DOI: 10.1016/j.cmet.2016.01.006

Kontaktinformation:  Stefan K. Nilsson, Institutionen för medicinsk biovetenskap
E-post: stefan.k.nilsson@umu.se

Lovande rön om blodfettsänkande signalprotein

 lästid ~ 2 min