Tema

Mötet mellan textil och produkt

Mötet mellan textil och produkt är avgörande för vilka produkter vi skapar, menar Linnéa Nilsson vid Textilhögskolan i Borås. Vad händer till exempel när designers använder textila material som Smart Textiles som förutom textila fibrer kan innehålla elektronik? Och hur ska en textildesigner förhålla sig till den framtida kända eller okända användningen av det material som håller på att bli till?

– Hur vi arbetar med textil i produktdesignprocessen påverkar vilken typ av produkter vi kan skapa, men även kvaliteten, innovationsgraden och uttrycksfullheten i dessa produkter.

Det säger doktoranden Linnéa Nilsson vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås som i sin avhandling undersökt förhållandet mellan textildesign och produktdesign.

– Stora förändringar har skett när det gäller hur och var textila material produceras och vad textila material kan vara och göra. Samtidigt har sättet produktdesigners arbetar förändrats, till exempel med en allt större användning av digitala designverktyg som kan krocka med mjuka, elastiska textila material. Dessa förändringar i material och praktik påverkar både vad som designas och hur vi kan arbeta med textil i designprocessen.

Linnéa Nilsson disputerade vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås den 27 januari 2016. Hon har själv utbildning i både produktdesign och textildesign och har nu i flera olika projekt studerat förhållandet mellan textildesign och produktdesign.

Valet av textil
Några av frågorna Linnéa Nilsson tittat närmare på är:  När och hur tar produktdesigners in det textila materialet in i designprocessen, och hur påverkar detta val vilka produkter som kan skapas? Vad händer med designprocessen när textila material som skiljer sig från vanliga textilier kommer in, till exempel Smart Textiles som förutom textila fibrer kan innehålla elektronik och därmed blir mindre flexibla att arbeta med? Hur ska en textildesigner förhålla sig till den framtida kända eller okända användningen av de textilier som man designar?

– Min forskning visar vikten av att reflektera över och utveckla förhållandet mellan textildesign och produktdesign – för att så bra som möjligt kunna dra nytta av nuvarande och framtida möjligheter med både nya och konventionella material, säger Linnéa Nilsson.

Ett teoretiskt ramverk för designprocessen
I avhandlingen introducerar hon ett teoretiskt ramverk och detaljerade beskrivningar av olika typer av designprocesser som kan användas eller vara till hjälp för denna typ av reflektion.

Linnéa Nilssons forskning består av teoretiskt arbete, designexperiment och observationer. Hon har till exempel observerat produktdesignstudenters väldigt olika sätt att arbetar med textil i designprocessen. Detta har bland annat resulterat i ett teoretiskt ramverk som beskriver vad som händer med textil och produkt i designprocessen, utifrån både en produktdesigner och en textildesigners perspektiv.

Nya material, som Smart Textiles och 3D-printad textil, kan tillföra intressanta möjligheter i designprocessen, t.ex. som interaktiva/föränderliga skiss-verktyg. Ett exempel på detta är projektet Open Structures, där Linnéa Nilsson designat två typer av 3D-printade textilier som är skapade för att kunna förändras i både utseende och fysiska egenskaper när någon annan skissar med materialet.

– Det är tydligt att olika metoder passar för olika material, så det finns ingen enkel sanning, säger hon. Men för att kunna göra mer avancerade produkter behövs reflektion kring hur vi arbetar och ofta mer samarbete mellan textil- och produktdesignern, säger Linnéa Nilsson.

Avhandling: Textile influence: Exploring the relationship between textiles and products in the design process. Avhandlingen är del 15 i serien Studies in artistic research. Huvudhandledare: professor Lars Hallnäs, Högskolan i Borås

Kontakt: Linnéa Nilsson, mobil: 0737-17 29 64. E-post: linnea.nilsson@icloud.com

Mötet mellan textil och produkt

 lästid ~ 2 min