Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stora delar av Europa har upplevt varmare somrar sedan 1990-talet, med kraftiga värmeböljor i Centraleuropa 2003, 2010 och 2015. Ny forskning pekar på att den genomsnittliga sommartemperaturen i Europa de senaste 30 åren sannolikt är den högsta på minst 2000 år. Ett par århundraden under romartiden och vikingatiden var dock lika varma som 1900-talet i sin helhet.

En rekonstruktion av sommartemperaturen i Europa under mer än 2000 år har just publicerats av 45 forskare från 13 länder i tidskriften Environmental Research Letters. Rekonstruktionen visar varma somrar från tiden kring Kristi födelse fram till 200-talet, följda av över lag kallare somrar från 300-talet till 600-talet. Varma somrar dominerade under vikingatiden och medeltiden innan generellt kallare somrar följde under Lilla istiden från 1300-talet till 1800-talet. En betydande uppvärmning ägde rum cirka 1920–1950 och återigen sedan slutet på 1980-talet. Rekonstruktionen bygger på data från trädringsserier och historiska dokument och återger mycket troget de temperaturer som uppmätts meteorologiskt i Europa sedan 1700-talet.

– Sommartemperaturerna i Centraleuropa och i Medelhavsområdet har varit exceptionellt höga de senaste 20 åren. Däremot var temperaturerna lika höga i Skandinavien under romartiden och vikingatiden. Det är inte så förvånande att konsekvenser av växthuseffekten syns först i Sydeuropa eftersom den naturliga variabiliteten i klimatet är mycket mindre där än här uppe i Norden, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

Underskattar framtida klimatförändringar
Undersökningen visar att de naturliga variationerna i sommartemperaturen i Europa har varit större än man tidigare trott och större än vad klimatmodeller visar. Det kan innebära att dagens klimatmodeller också underskattar framtida klimatförändringar och ökningar av värmeböljor. Stora vulkanutbrott, som kyler ned klimatet, och variationer i mängden energi från solen kan förklara en del av klimatförändringarna förr men inte uppvärmningen sedan 1990-talet.

Studien har koordinerats av professor Jürg Luterbacher från universitetet i Giessen, Tyskland:

– Vi har nu en detaljerad bild av hur sommartemperaturen har varierat i mer än 2000 år. Den kunskapen kan vi använda för att testa de klimatmodeller som används för att förutsäga framtida global uppvärmning.

Om studien: Luterbacher, Jürg et al., ”European summer temperatures since Roman times”, Environmental Research Letters 11 (2016): 024001, doi:10.1088/1748-9326/11/2/024001. Hela artikeln finns fritt tillgänglig att läsas i sin helhet på: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/2/024001

 

Kontaktinformation: Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, mobil 070-662 07 28, e-post fredrik.c.l@historia.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera