Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskaren Eva Lindell har studerat den bild massmedia målar upp av framtidens arbetsmarknad. En bild som präglas av könsstereotypa yrkesroller, en ständig hets om ökad produktivitet och en talande tystnad om vad en könsuppdelad arbetsmarknad får för konsekvenser. Hennes alternativ är att vända på perspektivet: ”Män, jobba deltid”.

Eva Lindell har i sin forskning granskat hur svensk massmedia – dagspress, fackpress, pressreleaser med mera – konstruerar framtidens arbetsmarknad som fenomen.

Resultatet visar bland annat bilden av ett samhälle där utvecklingen går allt snabbare med högre krav på ökat tempo, flexibilitet och produktivitet. Budskapet i massmedia är att vi måste jobba mer, fortare och vara allt mer tillgängliga.

Eva Lindell visar hur massmedia istället skulle kunna beskriva en samhällsutveckling där vi kan dra ner på tempot, jobba mindre och spendera mer tid med våra familjer och barn.

– Varför förs inte den diskussionen? Har vi en föreställning om att vi måste jobba mer istället för att ta det lite lugnare kommer vi att anpassa oss efter det. Vi behöver ändra våra sanningar, säger hon.

Lär ut yrkeskunskapen till kvarterets barn
Eva Lindell har ett konkret förslag för hur framtidens arbetsmarknad borde se ut:

– Barn och ungdomar beskrivs med rätta som en central grupp på framtidens arbetsmarknad. Om vi leker med stereotyperna och använder massmedias bild av den manlige ingenjören, men tänker oss att han istället för att arbeta mer, uppmanas att gå ner i arbetstid för att omsätta sin yrkeskunskap tillsammans med kvarterets barn, skulle det finnas gott hopp för den tekniska kompetensen på framtidens arbetsmarknad, säger hon.

Hon hänvisar till siffror och påståenden som används i massmedia om framtidens arbetsmarknad: att antalet arbetstillfällen på den svenska arbetsmarknaden kommer att halveras inom 20 år, att 400 000 personer utgör det totala antalet arbetssökande i Sverige idag samt att om barnomsorgen utökades skulle den kvinnliga arbetskraften kunna ökas med motsvarande 440 000 heltider.

– Ett alternativt framtidsscenario skulle därmed kunna vara att människor bara behöver arbeta hälften så mycket som idag, eller hälften så snabbt. Så tänk om massmedia istället skrev om att män i samma utsträckning som kvinnor behövde arbeta deltid? Om män arbetade deltid i samma utsträckning som kvinnor gör idag, skulle rimligtvis ett stort antal heltider frigöras från arbetsmarknaden.

Talande tystnad om könssegregerad arbetsmarknad
Massmedia återskapar segregationen mellan könen genom att yrkesgrupper kategoriseras indirekt med hjälp av kön där ingenjören som norm kategoriseras som man, medan undersköterskan, den offentligt anställda, som norm kategoriseras som kvinna.

– Samtidigt som bilden reflekterar verkligheten är det viktigt att det finns alternativ och att de som är unga idag får fler möjliga sociala identiteter som inte bygger på hur arbetsmarknaden sett ut historiskt, säger Eva Lindell.

Forskning om hållbart samhälle
Projektet Framtidens arbetsmarknad ryms inom ramen för Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen. Rapporten ”Framtidens arbetsmarknad i massmedia” är delrapport nummer två i en serie.

Läs hela rapporten: http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/2.2049/projekt/framtidens-arbetsmarknad-1.75753

Läs mer om Samhällskontraktet: http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet

Kontaktinformation: Eva Lindell, doktorand, 021-10 14 65, eva.lindell@mdh.se
Jessika Hedén, kommunikatör, 021-10 15 86, jessika.heden@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera