Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Spelar ditt barn mycket dataspel på fritiden? Då är chansen stor att det blir bra betyg i engelska i skolan. Forskning från Karlstads universitet visar på ett tydligt positivt samband mellan att spela dataspel på fritiden och skriva bra uppsatser bland elever i årskurs 9.

Pia Sundqvist, docent i engelska, har i tidigare studier visat att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan. I den nya studien har hon, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven och vilka betyg de fick.

– När vi testar ordförrådet i särskilda ordprov, så ser vi att ju mer tid barn lägger på att spela dataspel på engelska, desto större ordförråd har de. Det framkom även i den här studien. Det nya som vi såg var att de som spelade fem timmar eller mer per vecka faktiskt även skrev bäst, säger Pia Sundqvist.

Högre betyg i engelska
Resultaten visar att de frekventa dataspelarna till exempel använde fler antal ”svåra” ord i sina uppsatser, jämfört med de elever som var måttliga spelare eller inte spelade alls. Några exempel på svåra ord från elevernas uppsatser är creation, furthermore, maturity, opportunities, resources, surrender och vehicle. Den här gruppen fick även högre betyg på sina uppsatser.

– Vi studerade hur många svåra ord eleverna skrev genom att helt enkelt räkna hur många ord med tre stavelser eller fler de använde, samt även vilka typ av ord de skrev. En viktig delförklaring till att de frekventa spelarna fick högst uppsatsbetyg är sannolikt det faktum att de använde fler avancerade ord jämfört med de andra två grupperna. Det är också intressant att gruppen med frekventa spelare faktiskt hade det högsta genomsnittliga slutbetyget i engelska när grupperna jämfördes, berättar Pia Sundqvist.

Killar spelar mer än tjejer
Eftersom det brukar vara vanligare bland pojkar än flickor att spela dataspel undersökte forskarna även resultaten utifrån kön. Det visade sig att gruppen med icke-spelare till en övervägande del bestod av flickor medan de frekventa spelarna var uteslutande pojkar. Gruppen måttliga spelare bestod av en blandning av såväl flickor som pojkar.

– Vi kan bara konstatera att så är fallet. Det känns relevant att lyfta pojkarnas framgång i engelska här. Den beror ju inte på att de är pojkar, utan sannolikt på att de spelade mer än vad flickorna gjorde, även om vi inte kan veta riktigt säkert om orsak och verkan. Men det brukar se ut så här, förklarar Pia Sundqvist.

Gruppen med icke-spelare placerade sig som god tvåa vad gäller användningen av svåra ord, uppsatsbetyg och slutbetyg. Det kan möjligen ha att göra med att det i denna grupp fanns såpass många flickor och flickor brukar prestera bättre än pojkar i skolan.

Språklig utveckling med spel
Det finns hittills få studier som i detalj undersöker samband mellan dataspelande och skrivförmåga. I undersökningen från Karlstads universitet ingick 77 elever och Pia Sundqvist betonar att fler och större studier är nödvändiga, i synnerhet om man vill kunna befästa orsakssamband. Hon själv är inte speciellt förvånad över resultaten, då hon ser många språkliga utvecklingsmöjligheter med att spela dataspel.

– Vi kontrollerade ett antal bakgrundsvariabler som brukar kunna förklara skillnader mellan grupper i språkforskning, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas läsvanor, både på svenska och engelska, samt hur vanligt det var att de hade rest utomlands. Studiens resultat visade att de statistiskt säkerställda skillnaderna mellan de tre grupperna kvarstod.

Studien finns publicerad i tidskriften System och har nyligen nominerats till “The 2016 TESOL Award for Distinguished Research”. TESOL är världens största organsation för lärare som undervisar i engelska.

Artikel
Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English vocabulary outcomes

Mer information
Pia Sundqvist, docent i engelska, telefon arbete: 054-7001508, mobil: 076-8496226, e-post: pia.sundqvist@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera