Miljarder människors användande av Internettjänster kräver stora datacenter som förbrukar mycket energi. Umeåforskaren Mina Sedaghat har tagit fram metoder och algoritmer för att hantera och schemalägga resurserna i stora datacenter billigare, effektivare, mer tillförlitlig – och med mindre miljöpåverkan.

Den koreanska popvideon Gangnam Style har har haft ungefär 2,5 miljarder visningar på YouTube, vilket resulterar i en strömförbrukning på mer än 400GWh. Om, i det värsta scenariot, den elen skulle genereras med dieselkraftverk, skulle det innebära att mer än 250 000 ton koldioxid produceras. Det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet från cirka100 000 bilar.

Dessa exempel är inte ovanliga. Miljontals människor använder olika tjänster som Google, Facebook, Twitter och Instagram varje dag. Denna ökning av internetanvändning och informationen som genereras av miljarder människor kräver stora datacenter med rader efter rader av servrar som behöver enorma mängder av utrymme, el och kylningssystem.

Mina Sedeghat presenterar i sin avhandling metoder och tekniker för att effektivt utnyttja servrar i datacenter, så att Internettjänsterna kan leverera resultat med hög prestanda med mindre resurser.

Vilken slags teknik handlar det om?

– Det kan till exempel röra sig om smarta scheduleringssystem, som packar ihop många tjänstekomponenter på få servrar på ett sätt så att processorer, minne, minnesbandredd, nätverkskapacitet, och andra resurser används maximalt. På så sätt kan energieffektiviteten förbättras och den negativa miljöpåverkan minskas, och samtidigt minskas driftskostnaderna för datacenter, säger Mina Sedaghat.

Mina Sedaghats avhandlingsarbete har utförts i samarbete med GoogleInc., Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och Institutionen för Communication Network vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Avhandling
Cluster Scheduling and Management for Large-Scale Compute Clouds

Mina Sedaghat kommer från Iran. Hon har en högskoleingenjörsexamen i datorteknik från IAUM, Iran, och tog sedan en masterexamen i datavetenskap i Malaysia. Sedan september 2010 har hon var doktorand vid Umeå universitet under handledning av professor Erik Elmroth.

Disputation
Torsdagen den 21 januari försvarar Mina Sedaghat, Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Cluster scheduling and management for large-scale compute clouds. Svensk titel: Schemaläggning och resurshantering för datakluster i storskaliga datormoln. Disputationen äger rum klockan 10:15 i Hörsal A, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Omer Rana, School of Comupter Science and informatics, Cardiff University.

Kontakt
Mina Sedaghat, Institutionen för datavetenskap. Telefon:090-786 61 27. E-post: mina.sedaghat@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera