Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nya biomarkörer – ämnen i blodet som bland annat påvisar sjuklighet i kärlen vid hjärt- och kärlsjukdom – kan komma att möjliggöra enklare diagnostik och bättre behandlingsutvärdering för patienter med sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

PAH är en ovanlig och mycket allvarlig hjärt- och lungsjukdom som i första hand drabbar lungpulsådrornas finaste grenar. Blodkärlen blir förtjockade och stela, blodets passage försämras och detta leder till förhöjt blodtryck och sämre syresättning i lungpulsådern. Både hjärtats och lungornas funktion påverkas och många patienter utvecklar högersidig hjärtsvikt.

PAH är en mycket allvarlig sjukdom som i dagsläget har sämre prognos än många cancersjukdomar och det finns endast ett fåtal lämpliga metoder för behandling och uppföljning.

– Vi har upptäckt att vissa biomarkörer har särskilt högt diagnostiskt värde för att upptäcka PAH, jämfört med hjärtsvikt och friska personer. Biomarkörerna är relaterade till andra viktiga kliniska tester som i dag används vid rutindiagnostik och utvärdering av PAH.

Vardenafil
Eftersom nivåerna i blodet av dessa markörer påverkas av PAH-specifik läkemedelsbehandling finns goda förhoppningar om att de i framtiden kan användas rutinmässigt för att mäta behandlingseffektivitet. Resultaten baseras än så länge på ett 20-tal patienter och nu behövs mer forskning på större patientgrupper, säger Anna Sandqvist som står bakom den aktuella studien vid Umeå universitet.

I dag behandlas PAH-patienter med läkemedel som vidgar blodkärlen och således minskar trycket i lungpulsådern. Anna Sandqvist har undersökt ett nytt läkemedel för behandling av denna sjukdom, vardenafil. Vardenafil tillhör samma läkemedelsgrupp som Viagra och kan användas både vid diagnostik och behandling av PAH.

– Vardenafil har snabbt insättande och kraftfull effekt på lungkärlen. Men om vardenafil används i kombination med endotelinreceptorblockeraren bosentan, ett annat läkemedel som ofta används vid PAH, kan detta ge försämrad behandlingseffekt och medföra att vardenafildosen måste ökas. Det kan därmed också bli aktuellt att kolla läkemedelskoncentrationerna i blod för att optimera doseringen, säger Anna Sandqvist.

Avhandling
Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension

Kontakt
Anna Sandqvist, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Enheten för klinisk farmakologi, Umeå universitet, E-post: anna.sandqvist@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera