Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Teologer som hör hemma i olika teologiska traditioner kan genom inspiration av en tredje källa utvecklas i samma riktning. Det visar en avhandling i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, som jämfört John Wesleys och Nicolai Frederik Severin Grundtvigs teologier.

John Wesley (1703−1791) och Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783−1872) är två mycket inflytelserika teologer med ursprung i det anglikanska England respektive det lutherska Danmark. Wesleys teologiska idéer och kyrkliga initiativ har fått internationell spridning och i många länder influerat kyrkor och bildat nya kyrkor, skolor, sjukhus och universitet. Även Grundtvigs idéer har haft stor betydelse, inte bara i Danmark och Skandinavien, utan också internationellt.

Jørgen Thaarup har analyserat och jämfört sju viktiga teologiska teman (bland annat dynamisk människosyn, den uppsökande Guden och treenighetsläran) hos Wesley och Grundtvig med hjälp av de två teologernas publicerade texter. Bland materialet återfinns predikosamlingar, psalmer och debattskrifter.

Eko från öst
Han har också studerat källor inom den östliga teologin, till exempel texter skrivna av grekiska kyrkofäder − representanter för fornkyrkan – och den moderna ortodoxa konfessionens egna teologiska texter.

− Hos såväl Wesley som Grundtvig hittar jag ett eko av teologier från den tidiga östliga traditionen eller snarare från de första århundradena före splittringen i öst och väst, säger Jørgen Thaarup.

Både Wesleys och Grundtvigs teologier bär tydliga drag av västerländskt teologiskt tänkande. På samma sätt står båda teologerna i en utpräglat reformatorisk tradition.Men i de teman där Wesley och Grundtvig utvecklar sitt tänkande och teologiska bidrag finns det inspiration från östlig teologisk tradition, framför allt från de tidiga grekiska kyrkofäderna.

Tredje källa
− Det är i de centrala kärnfrågorna inom kristen teologi som jag finner liknande konvergerande drag i Wesleys och Grundtvigs teologier: till exempel när det handlar om människosyn, synd och förståelsen av Gud. Betoningen ligger på en dynamisk människosyn och människans delaktighet i frälsningen snarare än att ställa människa och Gud mot varandra.

Studien visar hur en gemensam inspiration från en tredje källa kan föra olika teologiska traditioner närmare varandra. Detta är viktigt till exempel för den teologiska dialogen mellan olika kyrkor.

− Mina resultat är också ett ekumeniskt bidrag till de kyrkor och teologiska skolor som har formats efter de mycket stora rörelser som uppstod efter de två teologerna Wesley och Grundvig, säger Jørgen Thaarup.

Mer information:
Jørgen Thaarup, telefon: 0045-24 23 10 98, e-post: jorgen@thaarup.biz

Avhandling
Kristendommens Morgenstjerne. Konvergerende teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig

Disputation
Fredag 15 januari 2016, kl. 14.15 i Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg. Opponent: Professor Niels Henrik Gregersen, København Universitet, Teologisk Fakultet

Avhandlingen kan beställas från Jørgen Thaarup: jorgen@thaarup.biz

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera