Neurons Concept
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Uppsalaforskare har utvecklat en metod som kan visa hur enskilda celler påverkas av behandling med läkemedel. Hittills har det bara varit möjligt att undersöka effekter på proteiner och RNA-molekyler hos grupper av celler, men nu går detta att göra cell för cell. En vetenskaplig artikel om metoden publiceras nu i tidskriften Cell Reports.

Framtida sjukdomsdiagnostik kommer i ökande grad att fokusera på hur enskilda celler samverkar i kroppens alla organ när vi är friska och vid sjukdom. Det här är också för närvarande ett mycket aktivt forskningsområde.

Studiens huvudförfattare Caroline Gallant och Spyros Darmanis berättar att metoden att undersöka proteiner och RNA-molekyler hos enskilda celler kan visa hur behandling med läkemedel har olika effekter, vilket är omöjligt att upptäcka med vanliga metoder där stora antal celler studeras tillsammans.

Proteiner speglar bättre cellens tillstånd
Den nya analysmetoden kan också ge svar på om RNA eller proteiner bäst speglar identiteten och tillståndet för en enskild cell. Utslaget över många celler finns en god överensstämmelse mellan antalet RNA-molekyler och de proteiner de kodar för. Forskarna kan nu påvisa att dessa medelvärden inte gäller när enskilda celler studeras. Mängden av proteiner verkar därför bättre spegla en enskilds cell identitet och tillstånd än antalet RNA-molekyler.

Metoden har tillämpats för att förstå varför läkemedel har olika effekt vid behandling av den aggressiva hjärntumören glioblastom. Analys av RNA- och proteinmönstret i enskilda glioblastomceller från patienter med hjärntumör visar en avvikande grupp av celler som inte svarar på läkemedelsbehandling. Dessa fynd, beskrivna i Cell Reports, understryker värdet av metoden för att utvärdera läkemedel mot tumörer.

Metoden för proteinanalys bygger på den så kallade PEA-tekniken som utvecklas vid Uppsalaföretaget Olink. Tekniken för analys av protein och RNA i enskilda celler kommer nu att göras tillgänglig för forskarvärlden via SciLifeLab vid Uppsala universitet.

För ytterligare information:
Caroline Gallant, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi,
0725-42 38 28, caroline.gallant@igp.uu.se
Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin,
0708-96 26 04, ulf.landegren@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera