Mixed Nuts
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det är inte bara immunceller som ligger bakom reaktionerna från allergiframkallande ämnen. Även histaminkänsliga nervceller, som kommunicerar med hjärnan, är ansvariga. Uppsalaforskare undersöker nu hur dessa nervceller kan regleras.

En stor del av jordens befolkning är allergiska mot ämnen i omgivningen, till exempel pollen, födoämnen och insektsgift. För en del personer leder den allergiska reaktionen till ett livshotande tillstånd med en så kallad anafylaktisk chock.

När ett allergiframkallande ämne kommer in i vår kropp upptäcks det av antikroppar som sedan binder till immunceller. Dessa celler utsöndrar ämnet histamin, som i sin tur ger oss allergiska symtom. Allergiska reaktioner har därför i huvudsak antagits bero på ett överaktivt immunsystem. Men nu visar en studie att histaminkänsliga nervceller i periferin kan orsaka ett anafylaktiskt tillstånd med klåda, utslag, andningssvårigheter och cirkulationsstörningar – om de inte regleras korrekt. Studien har letts av Malin Lagerström vid Uppsala universitet.

Rekryterar nya immunceller
De histaminkänsliga nervcellerna bär inte bara sensorisk information till hjärnan om det allergiska tillståndet, utan rekryterar också immunceller i periferin för att hantera situationen. Detta leder till ytterligare utsöndring av histamin från immuncellerna.

– Vår forskning visar att minskad kontroll av dessa nervceller leder till en negativ spiral med ökande nivåer av histamin i blodet och i slutänden ett livshotande tillstånd. Det ansvariga proteinet bakom regleringen är den glutamaterga receptorn mGluR7 som bildas av dessa nervceller. När mGluR7 binder signalsubstansen glutamat, fungerar receptorn som en inbyggd broms på de histaminkänsliga nervcellerna, som därmed hindras från att starta en kraftig allergisk reaktion, säger Malin Lagerström.

– Vi undersöker nu om läkemedel mot mGluR7-proteinet kan användas preventivt för att förebygga livshotande allergiska tillstånd.

Läs hela artikeln: Identification of a Neuronal Receptor Controlling Anaphylaxis, Cell Reports.

För ytterligare information:
Malin Lagerström, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 073-3358778, e-post: malin.lagerstrom@neuro.uu.se
Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera