Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att matcha avfall spar pengar för både pappersbruk och gruvor. Ändå utnyttjas inte möjligheten till fullo. – Idén är enkel. Vi ska ta reda varför det inte sker i dag och sedan se till att det sker, säger Mattias Bäckström vid Örebro universitet.

Mattias Bäckström och hans forskarteam ska nu kartlägga vilka  hinder som finns för avfallsmatchningen.

Kunskapen finns om att avfall från pappersindustrin lämpar sig för att minska urlakningen av svavelsyra och tungmetaller ur gruvrester. Det finns också mycket pengar att spara för gruvbolagen om de kan byta ut dagens hantering mot att använda avfallet från papperstillverkningen enligt Mattias Bäckström.

Även pappersbruken tjänar på att bli av med sina rester, som idag deponeras. Det kostar pengar, även om deponierna ännu inte beskattas.

Mattias Bäckström och hans forskarteam vid Örebro universitet har fått 5,9 miljoner kronor Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Projektet ingår i en satsning på att omvandla industrins avfall och biprodukter till värdefulla resurser.

Gruvföretaget Boliden och gruvan i Zinkgruvan utanför Askersund deltar i projektet tillsammans en rad andra företag, inklusive nästan alla pappersbruk.Luleå tekniska universitet är också en partner.

– I grunden handlar det om miljö, men syftet med det här projektet är att stärka svensk konkurrenskraft, säger Mattias Bäckström.

Viktiga aktörer är tillståndsmyndigheter.

– Vi måste se till att de känner sig trygga och visa att det inte blir några negativa effekter av att föra samman två avfall, säger Mattias Bäckström.

För mer information kontakta:
Mattias Bäckström, mattias.backstrom@oru.se, 072-721 57 02

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera