Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sverige har redan i princip uppnått vad som kallas ”zero waste”, det vill säga att avfall inte deponeras på soptippar. Vi är bra på metoder som omvandlar avfall till något användbart. Forskare vid högskolan i Borås har varit med och tagit fram en handbok i hur zero waste kan uppnås.

Boken ”Resource Recovery to Approach Zero Municipal Waste” visar med konkreta exempel hur avfallsmängder kan minskas.

Redaktörer för boken är två forskare vid Högskolan i Borås, Mohammad Taherzadeh och Tobias Richards, och den ingår i en internationell bokserie om hållbarhet.

De senaste åren har mindre än en procent av avfallet i Sverige gått till deponi. Forskare vid Högskolan i Borås ligger långt framme för att hitta olika vägar att omvandla avfall till något användbart, till exempel att göra biogas och elektricitet av kött- eller växtavfall.

Det internationella förlaget CRC Press ger ut en serie böcker om ”Green Chemistry and Chemical Engineering”, och de hörde av sig till Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik vid Högskolan i Borås, med en fråga om att skriva en bok om hur man minskar avfallsdeponi.

Uppmuntra till källsortering
– Det nappade vi förstås på, säger han. Det gynnar alla: andra kan ta efter oss och minska sina avfallsberg och vi i Sverige och Borås får uppmärksamhet för något som vi är bra på.

Det är han och Tobias Richards, professor i energiteknik vid Högskolan i Borås, som är redaktörer för boken. Den består av 14 kapitel som till övervägande del är skrivna av forskare vid Högskolan i Borås. Även andra forskare och företagsrepresentanter har bidragit.

– Kapitlen behandlar olika aspekter av hur zero waste kan uppnås, säger Tobias Richards. Till exempel hur vi har gjort här i Sverige med lagar och regler kring avfall, hur man kan uppmuntra privatpersoner att källsortera och återvinna, vilka processer som kan göra biogas av avfall samt hur återvinning av papper, fibrer och metall kan fungera.

Göra något av avfallet
Olika tekniker jämförs och många exempel på regler, metoder och arbetsmodeller ges. Tanken är att ge tips och inspiration om arbetssätt för att minska avfall.

– Vi har också belyst vad man kan tänka på vid produktion för att underlätta återvinning och vad man kan göra med det som redan finns på soptippar, säger Mohammad Taherzadeh. Boken spänner över ett väldigt stort område, men vi har försökt hålla oss nära den allra färskaste forskningsfronten och ha en inriktning mot framtiden.

På frågan om vem som ska läsa boken är det spontana svaret ”alla!”. Den fungerar bra som lärobok på universitet och högskolor, men det är också många beslutsfattare inom såväl industri som kommuner som har nytta av att läsa den.

Cirkulär ekonomi
– Det är inte tänkt att den i första hand ska läsas från pärm till pärm, utan den ger olika pusselbitar av avfallsfrågan och man kan välja att läsa kapitlen i vilken ordning som helst, säger Mohammad Taherzadeh. Sammantaget ger den en bra helhetsbild med många exempel på hur vi arbetar i Sverige, men också från andra platser runtom i världen.

Boken kom ut i somras och har fått positiv respons. En förhoppning är att frågor om minskade avfallsmängder kommer att diskuteras allt mer framöver.

– Vi ser att detta ligger i tiden och är väldigt aktuellt, säger Tobias Richards. Till exempel är ju resursåtervinning en del av cirkulär ekonomi – något som är starkt på gång i hela Europa. Vi önskar att allt fler ser på avfall som ett grundmaterial till nya varor, och att de letar processer för att använda avfallet på vettiga sätt i stället för att betrakta det som något värdelöst.

Kontakt:
Mohammad Taherzadeh, Tfn: 033-435 59 08, E-post: mohammad.taherzadeh@hb.se“>mohammad.taherzadeh@hb.se
Tobias Richards, Tfn: 033-435 42 07, E-post: tobias.richards@hb.se

Läs mer om högskolans forskning inom resursåtervinning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera