Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

”Bättre fly än illa fäkta”, ”Skrattar bäst som skrattar sist”, ”När katten är borta dansar råttorna på bordet”. Det är några av de 119 olika ordspråk som undersökts vid Uppsala Universitet. Ordspråken är populära och håller över tid, visar studien.

– Att använda ordspråk är fortfarande populärt. De senaste 300 åren har de haft samma funktion. De är formulerade på samma sätt och betyder samma sak, säger Anders Widbäck, språkforskare som har ägnat många år åt ordspråken och författare till avhandlingen som läggs fram vid Uppsala universitet.

I avhandlingen Ordspråk i bruk – användningen av ordspråk i dramadialog har han undersökt hur ordspråk har använts i svenska teaterpjäser skrivna under 300 år, under 1700-, 1800- och 1900-talen.

– Jag ville titta på talat språk och vardagsanvändning, men det finns ingen så stor samling, och att samla in nytt talat material skulle ta alldeles för lång tid. Jag ville hitta något i skrift som var i dialog för att kunna se vilken respons man har fått på ordspråket, säger Anders Widbäck.

14 olika funktioner i språket
Målet var att titta på om det har skett någon förändring över tid. När säger man ett ordspråk? Vad vill man kommunicera med ordspråket? Vad är det man gör när man använder ordspråket? Anders Widbäck har hittat att ordspråken fyller minst fjorton olika funktioner i språket. De kan användas till att argumentera, trösta, beskriva en situation, kritisera och så vidare. Den vanligaste användningen är att enkelt kommentera något som hänt.

– Många ordspråk kan användas på flera olika sätt samtidigt. De kan samtidigt uttrycka en åsikt, kritisera en annan person och beskriva den situation som man är i, som till exempel ”Man ska inte kasta sten, när man själv sitter i glashus”.

Det finns nästan ingen skillnad mellan hur män och kvinnor använder ordspråk. Men äldre använder ordspråk i större utsträckning än yngre. När yngre använder ordspråk är det oftast till jämnåriga eller yngre, men mer sällan till äldre personer.

– Jag tror att ordspråken är populära för att de ger möjligheten att kommentera någonting utan att ta eget ansvar. Använder man ett ordspråk blir det lite av en allmän sanning det man säger. Och man kan nästan alltid hitta något passande ordspråk.

Avhandlingen: Ordspråk i bruk – användningen av ordspråk i dramadialog

Widbäck Anders, 2015. Ordspråk i bruk. Användningen av ordspråk i dramadialog. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 95. ISBN 978-91-506-2482-3

Kontaktinformation:
Anders Widbäck: anders.widback@nordiska.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera