Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur ser livet ut för individer som under en längre tid levt på socialbidrag? Det är en av frågeställningarna i en mindre studie som genomförts vid Linnéuniversitetet. Resultaten visar att föreställningen om att sociala problem förvärras med tiden är 

I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker socionomen Ingrid Jonasson hur livet kan se ut för enskilda individer som under en längre tid fått socialbidrag. Avhandlingen bygger på kvalitativa intervjuer med 11 personer som hade långvarigt socialbidrag i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Sju av dessa intervjuades igen efter närmare 20 år. Resultaten visar att personerna varken hade socialbidrag eller kontakt med socialtjänsten. Alla befann sig också i en bättre social och ekonomisk situation än för 20 år sedan.

Belyser specifika påverkansfaktorer 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa hur livet kan se ut för enskilda individer på längre sikt och efter att långvarigt socialbidragsmottagande har upphört. Det mera specifika syftet är att studera vilka förändringar och händelser som har ägt rum under livsloppet och i vilken utsträckning dessa ser ut att ha påverkat försörjningssituationen och hur livet i stort har gestaltat sig. Ett särskilt intresse riktas mot hur de enskilda individerna verkar ha agerat och anpassat sig till händelser och situationer under livsloppet.

Socialtjänsten mindre betydande för individerna
Föreställningen om att sociala problem kraftigt förstärks och förvärras med tiden är förenklad, visar studien. Långvarigt socialbidragsmottagande är sällan ett permanent tillstånd. Förr eller senare tar sig de flesta människor ur det även om det sker på olika sätt. Det framgår också att socialbidraget och socialbyrån inte tycks ha haft någon större betydelse i ett livsloppsperspektiv. Det var helt andra områden i livet som intervjupersonerna lyfte fram som centrala. En sammanfattande slutsats är att tvärsnittsstudier av personer som befinner sig i en utsatt situation har ett begränsat värde. Ett enda nedslag i människors liv säger väldigt lite om hur resten av livet gestaltar sig.

Avhandlingen: Vad hände sen? Om tidigare socialbidragsmottagare ur ett livsloppsperspektiv kan beställas via lupress@lnu.se

Ingrid Jonasson är socionom och har tidigare bland annat arbetat som socialsekreterare i Stockholms stad och som utredare på Sveriges Kommuner och Landsting. Idag arbetar hon på Socialstyrelsen.

Kontaktuppgifter:
Ingrid Jonasson, e-post: ingrid.jonasson@socialstryelsen.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera