Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För första gången har forskare genom riggade experiment lyckats visa det vi redan anat; att lek ökar kreativiteten i en arbetsgrupp. – Lek på kickoffs och personaldagar i all ära men viktigast är en lekfull chef som föregår med gott exempel i vardagen.  Det säger SamueI West som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Lunds universitet.

Samuel West har i två studier låtit närmare 300 personer delta i olika experiment där lek kopplas samman med kreativitet.

I den första studien hyrde Samuel West in sig på en konferensanläggning och använde mötesdeltagarna i sina försök. Hälften av mötena piggades upp med hjälp av lekfulla stimuli och övningar som leksakspistoler, lösmustascher, ”silly meeting games” och annat. Den andra hälften höll konventionella möten. Den självskattning som alla deltagare gjorde, både före och efter mötena, visade tydligt att den grupp som hade lekfulla möten kände sig mer kreativa.

Chefen behöver föregå med gott exempel
Lekfulla möten, kickoffs och personaldagar arrangerade av utomstående konsulter kan vara bra men det väsentliga är, enligt Samuel West, att lekfullheten blir en integrerad del av arbetsplatsen:

– Här pekar all forskning på att chefen spelar en viktig roll; leker inte chefen så leker ingen annan heller, säger Samuel West. Det spelar ingen roll att man som i Sverige har platta organisationer.

Den andra studien som Samuel West gjorde var att låta 100 personer, uppdelade i olika arbetslag, delta i improvisationsteater.

– Improvisationsteater är ett lekfullt och lite annorlunda grepp som kan användas för att öka tilliten inom en grupp, säger Samuel West.

Hälften av arbetslagen fick vid tre tillfällen göra improvisationsteater medan den andra hälften jobbade på som vanligt. Alla fick göra kreativitetstest, både på individ och på gruppnivå, före och efter hela övningen som pågick under en månad.

Resultaten blev förvånansvärt tydliga. Kreativiteten sköt i topp bland de som fått spela improvisationsteater. Tydligast resultat blev i de test som mätte gruppkreativitet.

– Gruppens kreativitet är också den som är mest intressant för ett företag, menar Samuel West. Moderna företag vill inte längre ha den kreativa ensamspelaren. Det är gruppen som helhet som ska vara kreativ.

För att bättre kunna mäta gruppkreativitet utvecklade Samuel West ett eget test. Nu har han fått pengar av VINNOVA för att förfina testet och föra ut det på marknaden.

Kontaktinformation: Samuel West disputerar med avhandlingen ”Playing at Work: Organizational play as a Facilitator of Creativity”. Han nås på Samuel.west@psy.lu.se eller 0709-38 62 98. Läs mer på www.psy.lu.se/samuel-west

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera