Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Upplevelsen av att som person vara synlig eller osynlig – (o)synlighet – förekommer ofta i våra sociala relationer. I dagligt tal, och så även inom familjeföretagsforskningen, lägger man ofta in ett genusperspektiv och kvinnor får statuera exempel för upplevelser av (o)synlighet. Men hur upplever hela familjen (o)synligheten och hur påverkar den interaktionen i familjeföretaget?

Med självklarhet talas det om osynliga kvinnor, men hur män i familjeföretag upplever fenomenen är oklart och ännu ett relativt outforskat område, menar familjeföretagsforskaren Henrietta Nilson vid Linnéuniversitetet.

Detsamma gäller för hur fenomenen påverkar interaktionen mellan familjemedlemmar i familjeföretagandet. Då medvetenheten om (o)synlighet är ytterst begränsad, använder Henrietta Nilson en interaktiv metod där forskare och familjemedlem i dialog diskuterar fenomenen för att söka gemensam kunskap.

Reproducerar (o)synlighet
Tre huvudsakliga frågor ställs i avhandlingen: Hur görs (o)synlighet i familjeföretag? Hur kan (o)synlighet förstås i familjens situation i familjeföretag? Hur påverkar medvetandegörandeprocessen familjemedlemmar i familjeföretag?

I studien har sammanlagt tre familjer, totalt elva personer, med familjeföretag deltagit. Företagen varierar i storlek och härstammar från olika branscher.

Avhandlingen visar att (o)synlighet kan påverka alla familjemedlemmars känslor och möjligheten att knyta an till familjeföretaget. Beroende på hur (o)synlighet används framkallas varierande reaktioner, såsom viljan att jobba i, eller ta över familjeföretaget.

– Det specifika med (o)synlighet i relation till familjeföretag är att familjen sedan tidigare haft en relation där (o)synlighet etablerats, säger Henrietta Nilson. Familjeföretagandet reproducerar på det sättet (o)synlighet som i vissa fall kan lyfta, men lika gärna traumatisera familjemedlemmen.

Avhandlingen visar vidare att de tilldelade roller familjemedlemmar oftast får i familjeföretag, blir problematiska vid de tillfällen då (o)synligheten kopplade till rollerna inte harmonierar med individen. Familjemedlemmars känslor influeras därmed av fenomenen vilket i sin tur också påverkar företagandet som sådant.

Henrietta Nilson är engagerad inom området familjeföretag, organisation- och affärsutveckling och undervisar på kandidat- och masternivå på Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

Avhandling
Snacka om (o)synlighet. Familjeföretagarens nästa drag av Henrietta Nilson, försvaras fredagen den 27 november 2015, kl. 13.00  i sal Wicksell, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är Professor Anne Kovalainen, University of Turku, Finland. Avhandlingen kan beställas genom henrietta.nilson@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera