Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

​För första gången sedan 1930-talet har forskare funnit svenska råttor infekterade med bakterien Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae, en smitta som kan överföras till människa och som i allvarliga fall orsakar Weils sjukdom.

– Det är viktigt att betona att bakterien oftast inte leder till annat än en mildare infektion hos människa, men i allvarligare fall kan den trots allt utvecklas till Weils sjukdom. Vi har informerat myndigheterna och de som jobbar med skadedjursbekämpning, för dem är detta viktig information. Men det är bra om det även kommer till vårdpersonals och allmänhetens kännedom, säger Tanja Strand, forskare vid Zoonosis Science Center, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Leptospira interrogans är en zoonos, det vill säga den kan smitta från djur till människa. Upptäckten gjordes inom ramen för forskargruppens löpande analys av skadedjur, en verksamhet som sker i samarbete med Anticimex. Studien omfattade 30 stadsråttor infångade i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Smitta i Stockholm och Göteborg
Vid analysen upptäcktes antikroppar mot den undertyp av bakterien, Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae, som i allvarliga fall kan utvecklas till Weils sjukdom. Eftersom infektionen är mer eller mindre kronisk hos gnagare är råttorna smittbärare under lång tid.

– Av de smittade råttorna kom två från Stockholm och två från Göteborg, vilket betyder att infektionen är spridd. Vi har nu inlett en större studie för att få en bild av hur utbredd smittan är, säger Tanja Strand.

Smittan är vanligare i Danmark där flera fall upptäckts genom åren, både hos råttor och hos människa, och det finns tecken på att den blivit vanligare. I Sverige har smitta av samma allvarliga undertyp av Leptospira interrogans rapporterats hos hästar och grisar.

Vad betyder upptäckten, behöver allmänheten oroa sig?
– Det finns ingen anledning för allmänheten att oroa sig, men det kan vara bra att känna till att smittan överförs via råttornas urin. Däremot är det bra om läkarsamfundet är medvetna om att Leptospira inte bara är förknippad med tropisk utlandsvistelse eller lantliv, utan även finns inom stadens gränser.

Highly Pathogenic Leptospira Found in Urban Brown Rats (Rattus norvegicus) in the Largest Cities of Sweden (Vector-Borne and Zoonotic Diseases).

Läs mer om bakterien och sjukdomen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

KONTAKT

Tanja Strand, mobil: 070-3585912, email: tanja.strand@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera